Kőszeghy Péter (szerk.): Czobor Mihály (?): Theagenes és Chariclia - Régi Magyar Költők Tára XVI. század 10. (Budapest, 1996)

REGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA X. Czobor Mihály(?) THEAGENES ÉS CHARICLIA Sajtó alá rendezte Kőszeghy Péter A mű feltételezett szerzője, Czoborszentmi- hályi Czobor Mihály (1575-1616) Bocskai kancellárja, a zsitvatoroki béke egyik aláíró­ja, több nyelven beszélő, művelt főúr volt. Származása, családi kapcsolatai révén ah­hoz a szellemi körhöz tartozott, amely a leg­inkább ismerte és méltányolta Balassi Bálint költészetét. Német minta alapján valószínűsíthetőleg Czobor Mihály verselte meg Theagenes és Chariclia ókori eredetű históriáját. Műve számos költészettörténeti újítást rejt, s mint­egy megelőlegezi Gyöngyösi poétikáját. Az egyetlen példányban ránk maradt kézirat el­ső ízben jelenik meg nyomtatásban. A kötet modernizált helyesírással közli a Chariclia szövegét, a kézirat hasonmását és a mű né­met forrását. AKADÉMIAI KIADÓ-BALASSI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom