Kozák Gyula: Kész a leltár. Vásárhelyi Miklós (Budapest, 2017)

A könyv nem a szokásos szerkesztett interjú hagyományai szerint készült. Vásárhelyi Mik­lós életének regényességét jobban tükrözi a személyes vallomás formája. Az interjúban el­hangzottak mellett tartalmaz olyan kiegészítő információkat is, amelyek ott ilyen formában nem szerepelnek, ám az események és össze­függések világossá tétele miatt nélkülözhetet­lenek. Ezek Vásárhelyi Miklós gyermekeinek elmondása és a szerző ismeretei, illetve szemé­lyes tapasztalatai alapján kerültek a szövegbe. Az első tíz fejezet alapjául szolgáló interjút Hegedűs B. András és Kozák Gyula készítette 1985—1987-ben, konspirativ körülmények kö­zött, a szociológus Szabóné Dér Ilona Pusz­taszeri úti lakásán, aki ezzel nem kis kockázatot vállalt. A beszélgetésekben aktívan nem vett részt, bár házigazdaként, és mint Hegedűs B. közeli barátja végig jelen volt. Az interjút professzionális UHER magnó­val és SABA VHS videó-rekorderrel is rögzí­tette Kozák Gyula. A hangfelvételekről minden alkalommal, még az interjúkészítés napján má­solatot készített, amelyek biztonságos helyre kerültek a VHS-kazettákkal együtt. Az interjú készítését Vásárhelyi Miklós a csa­ládja előtt titkokban tartotta. 1994-ben — amikor parlamenti mandátuma lejárt, és a TIB szerke­zete és irányultsága is megváltozott — Murányi Gábor készítette azt az interjút, amely all. fe­jezet alapjául szolgál. A Hegedűs B.—Kozák páros által készített interjút Vásárhelyi Miklós 70. születésnapján, 1987. október 9-én, barátai és családja jelenlé­tében díszes bőrkötésben, születésnapi aján­dékként kapta meg az ünnepelt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom