Kukla Krisztián - Sutyák Tibor (szerk.): Kitolási szakasz. Fiatal filozófusok antológiája - JAK-füzetek 90. (Budapest, 1997)

Habár fiatal, nagyobbrészt pályakezdő filozófusok írásait gyűjti egybe, ez a kötet nem kíván sem generációs, sem reprezentatív válogatásként fellépni. Nem létezik semmilyen egységes tematika, stílus, iskola vagy igyekezet, melynek működése révén e könyv szerzői valamiféle meghatározható arculatú bölcseleti nemzedékhez tartozhatnának. Ha pedig így áll a helyzet, ugyan mit is lehetne (kellene) reprezentálni.' A címben szereplő szülészeti szakkifejezés sokkal inkább a gondolkodásra mint olyanra utal (melyet Nietzsche méltán hasonlított egy gyermek kihordásához), ám semmi esetre sem szeretnénk korlátozni a szókapcsolat többértelműségeiben rejlő játéklehetőséget. Mi azt a nem jelentéktelen körülményt szerettük volna érzékeltetni vele, hogy megszületőben van egy olyan magyar filozófia, melyben a kortárs külföldi elméletek eredményei, megszűnvén ezoterikus, puszta ismertetésre váró újdonságnak lenni, úgyszólván dolgozni kezdenek. Ez a filozófia nem kérkedik a végső válaszok birtoklásával; a problémák egyre pontosabb, egyre finomabbra csiszolt kidolgozásával folytonosan halogatja, lutolja a megoldás pillanatát - ám ez többé nem hiányosság; az állandó születés végső soron minden megérkezésnél kalandosabb. A filozófia, meglehet, helépett a maga kitolási szakaszába.

Next