Pócs Éva (szerk.): Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközeli megközelítésben - Tanulmányok a transzcendensről 9. (Budapest, 2018)

Next