Szun-ce: A hadviselés törvényei - Kínai-magyar könyvek (Budapest, 1995)

Szun-ce: A hadviselés törvényei A legkiválóbb ókori kínai hadtudományi mű - mely egyben a világ első fennmaradt hadtudományi munkája ­­szerzője a hagyomány szerint Szun Wu, a legendás hírű régi hadvezér, aki szolgálatait a déli Wu fejedelemség Ho­ld nevű uralkodójának (i. e. 514-496) ajánlotta fel. A könyv valódi szerzője azonban minden bizonnyal később, az i. e. III. században élt, s talán a Szun Pin nevű hadtudományi író iskolájából került ki, és - kínai szokás szerint - műve tekintélyének emelése érdekében folyamodott a régi had­vezér nevéhez. Pedig írása nem szorul a régiség patinájára, hiszen páratlan teljesítmény: elsőként próbálja - nem ke­vés sikerrel - tudománnyá tenni a hadvezetés elméletét. Kötetünk az eredeti kínai szöveget tartalmazza Tőkei Ferenc fordításával és jegyzeteivel. Fr-PJWflí esa m £ H Í5J P

Next