Tasnádi Attila: Vásárhelyi János, a bútortervező (Budapest, 2010)

A bútortervező és belsőépítész Vásárhelyi |ános azon művészek közé tartozik, akik a hazai tárgykultúra színvonalának emelésén fáradoznak. A cél érdekében Vásárhelyi tudatosan vállalja a sokak által másod­rendűnek tartott gyári tervezőmunkát, amely jellegéből adódóan korlátozza a művész lehetőségeit. A designer szél­sőségekkel és az elitizmussal szembeni tartózkodása mindemellett nem teszi lehetetlenné, hogy alkotása létrehozásakor személyes vonzalmainak és ízlésének is megfeleljen. Éppen a személyesség az, ami a designban megtestesülő közcélúsá­­got, demokratizmust a humánum értékeivel is felruházza. Vásárhelyi |ános úgy véli, hogy a szellemi­ségében folyton változó világhoz csak ezt az utat követve lehet alkalmazkodni. Munkái szériában gyártott termékek, esetükben számolni kell a kereslet-kínálat bonyolult összefüggéseivel is. Formáikat a művész szakmai-erkölcsi kvalitásai és kreatív készségei mellett ugyanakkor a honi ipar sokszor korlátozott lehetőségei, a hozzáférhető hazai alapanyagok és technológiák is meghatározzák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom