V. Ecsedy Judit (szerk.): Rola krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej / Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen Kultur, / A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben (Budapest, 2000)

A MAGIA RO K.N A G H l S T O J^I^t l O C. MJtOlJtlíOC EZEZTEN- dóbe íóuenec be ej or(jagba, kíc élőt ottan meg futamodanac aj G o T To- JOCesáGET-yfC, áfóldner lalrnjni. G; Kiket nnhelt meg Jata á IVLf TKiNVsá Romai ^ tífjtarto ajonhelt ellennec tamada, kínec íóue íe> geríigől melleá D ET nemi Capítan',kí á Ro> maiac vtan Nemet orjjagot biria vala3kíc nag tas» bort íaranac potenciana kórníál, nem mefjfjc (jaj halomhoj. kit míkoron á Magiaroc meg hallott tac volna evei tómlókkón áltál kelenec á Dunán á (jent Gell érd hegie allat,kít mind énapiglan aj áltál keledről kcleen főldenec híuunc3es ala men) lien á Duna mellet meg vereec á Romai tábort f } potenciana* ROLA KRAKOWSKICH DRUKARZY W KULTURZE WĘGIERSKIEJ DIE ROLLE DES KRAKAUER DRUCKWESENS IN DER UNGARISCHEN KULTUR A KRAKKÓI NYOMDÁSZÁT SZEREPE A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN BALASSI KIADÓ

Next