Gondolat Kiadó

Könyvek

Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész - Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban

Budapest, 2012
Ókortudomány

Molnár Anna: Altiero Spinelli, egy európai föderalista

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Molnár Attila Károly: A jó rendről

Budapest, 2010
Történelem

Molnár Attila Károly: A szabadságolt lelkiismeret. II. kötet

Budapest, 2016
Történelem

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában

Budapest, 2013
Pedagógia, Pszichológia

N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején (1945-1946)

Budapest, 2015
Történelem

Nagy András: Dráma van

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett - Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I.

Budapest, 2013
Ókortudomány

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett - Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban II.

Budapest, 2013

Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek

Budapest, 2008
Társadalomtudomány

Nagy Boldizsár: A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig

Budapest, 2012
Jogtudomány

Nagy Krisztina: MŰVELTSÉG - MÉDIA - SZABÁLYOZÁS. A médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció

Nagy Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867-1945

Budapest, 2011
Oktatáspolitika

Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet, -szociológia

Budapest, 2012
Szociológia

Nagy Péter Tibor - Veroszta Zsuzsanna (szerk.): A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára

Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai. Jog, irodalom, intertextualitás, Hajnóczy Péter műveiben

Budapest, 2018
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Nahalka István: Túl a falakon

Budapest, 2003
Pedagógia

Náray Péter: Nem Duna, Genfi-tó

Budapest, 2010
Életrajz

Nasar, Sylvia: A nagy hajsza. A közgazdasági eszme története

Fordító: Hojdák Gergely - Pete-Pikó Erzsébet
Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Navracsics Judit: Szóaktiváció két nyelven

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Nemes Gábor: Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi 1523-1526

Budapest, 2015
Vallás

Németh Ágnes - Gál Mihály (szerk.): „… tőlem külön nem engedlek” Németh László és felesége levelezése 1920-1973

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete

Budapest, 2005
Pedagógia

Németh András: Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések

Budapest, 2010
Pedagógia

Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudomány a 20. század második felében

Budapest, 2010
Pedagógia

Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna - Garai Imre: Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében

Budapest, 2016
Pedagógia

Németh András - Garai Imre - Szabó Zoltán András: Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában

Budapest, 2016
Pedagógia

Németh András - Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete

Budapest, 2004
Pedagógia

Németh András - Vincze Beatrix: Továbbélő utópiák - magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások

Budapest, 2017
Pedagógia

Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Németh András (szerk.): Reformpedagógia-történeti tanulmányok

Budapest, 2002
Pedagógia

Németh György - Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba

Budapest, 2011
Ókortudomány

Németh Pál: Az iszlám

Budapest, 2010
Történelem

Neumer Katalin: A lélek aspektusai. Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után

Budapest, 2006
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin: Identitások és médiák I. - Identitások és váltások

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin: Identitások és médiák II. - Médiák és váltások

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin - Laki János (szerk.): Minden filozófia

Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Nider, Johannes: A boszorkányok szemfényvesztései

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2013
Néprajz

Nunberg, Geoffrey: Jobban mondva

Fordító: Pásztor Péter
Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Odorics Ferenc: A struktúra hatalma és törékenysége

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Odorics Ferenc - Ármeán Otília (szerk.): Határon

Kolozsvár - Szeged, 2002
Irodalomtudomány

Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása

Fordító: Kozák Dániel
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Orbán Jolán (szerk.): Jacques Derrida szakmai hitvallása

Veszprém, 2009
Filozófia

Orosz Magdolna: Az elbeszélés fonala. Narráció, intertextualitás, intermedialitás

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Orosz Magdolna: Utak és kalauzok - Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Ortutay Katalin: A franciaországi kisebbségi nyelvek a hatalom árnyékában

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára a kezdetektől 1848-ig

Budapest, 2013
Filozófia

Padisák Mihály: Félszáz év a mikrofon előtt

Budapest, 2010
Életrajz

Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája - Történetek és elméletek az összehasonlító alkotmánytan köréből

Budapest, 2014
Jogtudomány

KBART