Gondolat Kiadó

Könyvek

Rosenfeld, Alvin H.: A holokauszt vége

Fordító: Kovács Sz. Anna
Budapest, 2013
Történelem

Rosenfeld, Alvin H.: Kettős halál. Elmélkedések a holokauszt-irodalomról

Fordító: Peremiczky Szilvia
Budapest, 2010
Történelem

Rózsa Mária: Közfényt gyarapítni. Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Rung András - Kiss Orchidea Edith: Felhasználóbarát honlapok. Webergonómiai tanulmányok

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

S. Béres Bernadett: Körtánc - A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

S. Nagy Katalin: Mű - művészek - befogadás

Budapest, 2007
Szociológia

Sachs, Jeffrey D.: A civilizáció ára. Az amerikai értékek és a visszatérés a prosperitáshoz

Fordító: Soproni András - Berényi Gábor
Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Sántha Kálmán: Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban

Budapest, 2006
Pedagógia

Sapena, Nathalie: Főnyeremény a gyermek!

Fordító: Mihályi Patrícia
Budapest, 2010
Pedagógia

Sárközy Réka (szerk.): Kinek a történelme? Emlékezet, politika

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció

Sáska Géza: Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát!

Budapest, 2011
Pedagógia

Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet. Descartes és a kartezianizmus problémái

Budapest, 2012
Filozófia, Vallás

Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Perspektíva és érzékelés a kora újkorban

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Scholten, Jaap: Jó itt nekem?

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Szociológia

Searle, John R.: Beszédaktusok

Fordító: Bárány Tibor
Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Sebes Anna: Emberállat

Budapest, 2008
Antropológia, Társadalomtudomány

Simándi Irén: A nők parlamenti választójogának története 1848-1938

Budapest, 2009
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948

Budapest, 2012
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953-1956

Budapest, 2016
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban. 1949-1952

Budapest, 2015
Történelem

Simmel, Georg: A társadalmi differenciálódásról

Fordító: Weiss János
Budapest, 2009
Szociológia

Simon-Székely Attila: Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében II. kötet. Filozófia, tudomány, paratudomány

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Simon, Herbert A.: Az ésszerűség szerepe az emberi életben

Fordító: Berényi Eszter
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Sisák Gábor (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén

Budapest, 2001
Szociológia

Solymosi Tari Emőke (szerk.): Ős és utód nélkül. Fábián László írásai Lajtha Lászlóról

Budapest, 2014
Zenetudomány

Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika - Fejezetek a német közjogtudomány történetéből

Budapest, 2016
Jogtudomány

Somogyvári Lajos: Ikonográfia a neveléstörténet-írásban. Pedagógiai életképek a hatvanas évekből

Budapest, 2015
Pedagógia

Somogyvári Péter: Balázs Elemér Group 15 - Örök szerelem

Budapest, 2015
Zene

Sós Péter János: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959

Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Stehr, Nico: A szabadság a tudás leánya

Fordító: Kiss Endre - Berényi Gábor
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról

Budapest, 2010
Ókortudomány

Stemler Ágnes: Források és hagyományképek

Budapest, 2014
Néprajz

Stokes, Jane: A média - és kultúrakutatás gyakorlata

Fordító: Károlyi Júlia
Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Szabadfalvi József: A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig

Budapest, 2004
Jogtudomány

Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig

Budapest, 2011
Jogtudomány

Szabadfalvi József: Kísérlet az új magyar jogfilozófia megteremtésére a 20. század első felében

Budapest, 2014
Jogtudomány

Szabadfalvi József: Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák

Budapest, 2016
Történelem

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

Budapest, 2008
Néprajz

Szabó Róbert - Gyorgyevics Miklós: Egy élet a kereszténydemokráciáért. Kovács K. Zoltán válogatott írásai

Budapest, 2017
Történelem

Szabó T. Attila: A darwini gondolat fejlődéséről

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Szabó Tibor: Lukács György, az autonóm filozófus. Kritikák, viták, teóriák

Budapest, 2017
Történelem

Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

Budapest, 2016
Jogtudomány

Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota

Budapest, 2012
Szociológia

Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP, 1945-1949. Bibó és a DNP, 1956

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Szalai Anna: Hagyománymentés és útkeresés. Zsidó vonatkozású magyar regények

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században

Budapest, 2003
Jogtudomány

KBART