Gondolat Kiadó

Könyvek

Szekfü András: A cápa utolsó tangója

Budapest, 2008
Szociológia

Szekfü András: Magánkalóz a filmdzsungelben. Georg Höllering, a Hortobágy film rendezője

Budapest, 2014
Szociológia

Szente-Varga Mónika: A 2012-es mexikói választások

Budapest, 2012
Politika - Politológia, Történelem

Szerletics Antal: Paternalizmus. A másokról való gondoskodás erkölcsi határai

Budapest, 2017
Jogtudomány

Szigeti István: Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni. Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808-1888)

Budapest, 2012
Életrajz

Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák - globális folyamatok

Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Szijártó Zsolt (szerk.): Köz/tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések

Budapest, 2010
Antropológia

Szilágyi Csaba (szerk.): Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon 1919-1945

Budapest, 2008
Szociológia

Szilágyi János György: A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról

Budapest, 2011
Ókortudomány

Szilágyi-Gál Mihály: A félreértés esélyei. Filozófiai, politikaelméleti és retorikai írások

Budapest, 2018
Filozófia, Vallás

Szimplikiosz: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2016
Ókortudomány

Szitár Katalin: Hiány-jelek - Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Szivák Judit: A vita

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Szlucska János: Pünkösdi királyság

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Szőnyi Éva (szerk.): Szinnyei és követői

Budapest, 2014
Politika - Politológia, Történelem

Szőts Zoltán Oszkár: Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Sztárayné Kézdy Éva: Egy eltűnt réteg nyomában. Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon

Budapest, 2009
Történelem

Sztompka, Piotr: Vizuális szociológia. A fényképezés mint kutatási módszer

Fordító: Éles Márta
Budapest, 2009
Szociológia

Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - J. Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Szvák Gyula: „Nem lelkendezhetek főállásban” Beszélgetések Oroszországról

Budapest, 2018
Életrajz

Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka

Budapest, 2002
Szociológia

Takács Ferenc: Kapirgálókönyv

Budapest, 2017
Irodalomtudomány, Tényirodalom

Takács Péter: A rózsa neve: Magyar Köztársaság - Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről

Budapest, 2015
Jogtudomány

Takács Péter: Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

Budapest, 2016
Jogtudomány

Takács Péter: Az állam szuverenitása - Eszmény és/vagy valóság

Budapest, 2015
Jogtudomány

Taleb, Nassim Nicholas: A fekete hattyú

Fordító: Goddard Zsuzsanna - Boris János
Budapest, 2012
Közgazdaságtan

Tamás Véghseő: Catholice Reformare. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad 1631-1702

Budapest, 2007
Vallás

Tardos Károly: Felzárkózás vagy lemaradás? Beszélgetések a magyar gazdaságpolitika elmúlt húsz évéről

Budapest, 2010
Marketing, Pénzügy

Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság - Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban

Budapest, 2015
Jogtudomány

Tegyey Gabriella: Hangok, összhangzatok. Hat XX. századi francia írónõ

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Terestyéni Tamás et. al: Média, nyilvánosság, közvélemény

Fordító: Berényi Gábor et al.
Budapest, 2007
Politikatudomány

Tészabó Júlia: Játék - pedagógia, gyermek - kultúra. Tanulmányok

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelv, érték, közösség

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv jelene és jövője

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Tomasello, Michael: Mi haszna az együttmûködésnek?

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2011
Történelem

Tóth Krisztina: A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején 1936-1944

Budapest, 2015
Vallás

Tóth Krisztina - Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára 1920-1939

Budapest, 2016
Vallás

Tóth László: Határsértők. Önarckép - másokban

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Tóth László: …nagy haszna a Teátromnak. Régi s új színháztörténeti dolgozatok Komárom és Pozsony múltjához

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Tóth Levente: A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig

Budapest, 2013
Filozófia

Tóth Pál Péter: Siófokról indultam… Farkas János 1933-2016

Budapest, 2018
Életrajz

Tóth Pál Péter: A magyar szociográfia a 20-21. században

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Tóth Pál Péter et al. (szerk.): Rézler Gyula válogatott tanulmányai, 1938-1944

Budapest, 2005
Szociológia

Tóth Tamás: „Si nullus incipiat, nullus finiet”. La rinascita della Chiesa d’Ungheria dopo la conquista turca nell’attivita di Gábor Patachich e di Ádám Patachich, Arcivescovi di Kalocsa-Bács 1733-1784

Budapest, 2011
Vallás

Tóth Tibor: Társadalmi problémák a vidéki Magyarországon és szociálpolitikai viták a törvényhozásban az 1930-as években

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Tóth Zoltán: Alkalmazott tudástérelmélet

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom

Fordító: Berényi Gábor - Tatár György
Budapest, 2004
Szociológia

Török József - Tusor Péter - Tóth Krisztina: Katolicizmus Magyarországon a II. vatikáni zsinat korában. Tanulmányok és inventárium

Budapest, 2015
Vallás

Török László: Egyiptom utókora Alexandriában és Rómában

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

KBART