Gondolat Kiadó

Könyvek

Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában

Budapest, 2021
Ókortudomány

Simon, Herbert A.: Az ésszerűség szerepe az emberi életben

Fordító: Berényi Eszter
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Simon-Székely Attila: Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében II. kötet. Filozófia, tudomány, paratudomány

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Simon-Székely Attila (szerk.): Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében IV. kötet. Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Sisák Gábor (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén

Budapest, 2001
Szociológia

Sjón: Az Argó suttogása. Iaszón és Kaineusz mítosza

Fordító: Patat Bence
Budapest, 2023
Szépirodalom

Solymosi Tari Emőke (szerk.): Ős és utód nélkül. Fábián László írásai Lajtha Lászlóról

Budapest, 2014
Zenetudomány

Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika - Fejezetek a német közjogtudomány történetéből

Budapest, 2016
Jogtudomány

Somogyvári Lajos: Ikonográfia a neveléstörténet-írásban. Pedagógiai életképek a hatvanas évekből

Budapest, 2015
Pedagógia

Somogyvári Péter: Balázs Elemér Group 15 - Örök szerelem

Budapest, 2015
Zene

Sós Péter János: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959

Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Stehr, Nico: A szabadság a tudás leánya

Fordító: Kiss Endre - Berényi Gábor
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből

Budapest, 2021
Ókortudomány

Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról

Budapest, 2010
Ókortudomány

Steiger Kornél (szerk.): Hieroklész: Kommentár a püthagoreus aranyvershez. A gondviselés

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2018
Ókortudomány

Steiger Kornél (szerk.): Musonius Rufus és Sztoikus Hieroklész töredékei. Kebész táblaképe

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2019
Ókortudomány

Stemler Ágnes: Források és hagyományképek

Budapest, 2014
Néprajz

Stokes, Jane: A média - és kultúrakutatás gyakorlata

Fordító: Károlyi Júlia
Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Stőhr Lóránt: Személyesség, jelenlét, narrativitás. Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Stumpf István: Paradigm Shift in Constitutionalism

Budapest, 2022
Politika

Sz. Bíró Zoltán: Putyin háborúja

Budapest, 2023
Politika

Szabadfalvi József: „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”. Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig

Budapest, 2023
Jog

Szabadfalvi József: A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig

Budapest, 2004
Jogtudomány

Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig

Budapest, 2011
Jogtudomány

Szabadfalvi József: Kísérlet az új magyar jogfilozófia megteremtésére a 20. század első felében

Budapest, 2014
Jogtudomány

Szabadfalvi József: Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák

Budapest, 2016
Történelem

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

Budapest, 2008
Néprajz

Szabó Róbert - Gyorgyevics Miklós: Egy élet a kereszténydemokráciáért. Kovács K. Zoltán válogatott írásai

Budapest, 2017
Történelem

Szabó T. Attila: A darwini gondolat fejlődéséről

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Szabó Tibor: Lukács György, az autonóm filozófus. Kritikák, viták, teóriák

Budapest, 2017
Történelem

Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

Budapest, 2016
Jogtudomány

Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota

Budapest, 2012
Szociológia

Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP, 1945-1949. Bibó és a DNP, 1956

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Szalai Anna: Hagyománymentés és útkeresés. Zsidó vonatkozású magyar regények

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Szalai Anna (szerk.): A Kárpát-medencétől a Földközi-tengerig. A magyar anyanyelvű izraeliek története

Budapest, 2021
Történelem

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században

Budapest, 2003
Jogtudomány

Szarka László - Osvát Anna (szerk.): Anyanyelv, oktatás. Közösségi nyelvhasználat

Budapest, 2003
Pedagógia

Szász Anna: Három pár női láb

Budapest, 2003
Antropológia

Szávai Dorottya: „A pórusait látni”. Pilinszky-olvasatok – „On voit ses pores”. Lectures de Pilinszky

Budapest, 2023
Irodalomtörténet

Szávai Dorottya: Egyenes labirintus. Komparatisztikai tanulmányok

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Szávai Dorottya - Z. Varga Zoltán: Műfaj és komparatisztika

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról

Budapest, 2005
Politika - Politológia, Történelem

Szécsényi András: A korszellem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon

Budapest, 2016
Szociológia

Szécsi Gábor, Tóth I. János (szerk.): Társadalom a világjárvány hálójában. Alkalmazott filozófiai tanulmányok a pandémia társadalmi és kulturális hatásairól

Budapest, 2023
Filozófia

Szécsi József (szerk.): A Tízparancsolat

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009

Budapest, 2009
Filozófia, Vallás

Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei I. kötet. A kezdetektől 1800-ig

Budapest, 2008
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szekfü András: A cápa utolsó tangója

Budapest, 2008
Szociológia

KBART