Gondolat Kiadó

Könyvek

Beney Zsuzsa: Nem látta senki más… - (Versközelben)

Budapest, 2015
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek I.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek II.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek III.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Rontás / Napló, előtte és utána - Két regény

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beniger, James R.: Az irányítás forradalma - Az információs társadalom technológiai és gazdasági forrásai

Fordító: Rohonyi András
Budapest, 2004
Információs társadalom

Benvenuto, Sergio: Városi legendák - Miért hisszük el, amit mondanak?

Fordító: Csabai Márta
Budapest, 2004
Antropológia

Benyhe István (szerk.): Megoldóképlet - Így működik a világunk(?)

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Bérczes Tibor: Minden csak az első nap szokatlan, Beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Bereczkei Tamás - Paál Tünde: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter: Az autonómiától a szelekcióig. Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erőss Gábor: Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Történelem jelvényekben elbeszélve

Budapest, 2015
Történelem

Bergsson, Gudbergur: Hiány

Fordító: Papp Kornélia
Budapest, 2012
Szépirodalom

Bernlef: Agyrémek

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2008
Szépirodalom

Berta Péter (szerk.): Halál és kultúra

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Betegh Gábor - Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről

Fordító: Bene László et al.
Budapest, 2007
Filozófia, Vallás

Bicsák Zsanett Ágnes: Vált(ak)ozó olvasatok JOHANN FRIEDRICH HERBART pedagógiájának hazai recepciójában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Bikácsy Gergely: Athanáz

Budapest, 2011
Monográfia

Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon

Budapest, 2011
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Birch, Carol: Jamrach vadállatai

Fordító: Lukács Laura
Budapest, 2013
Szépirodalom

Bíró Csilla - Visy Beatrix: Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Biró Zsuzsanna Hanna: Bölcsészdiploma és társadalom

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Bíró-Nagy András: Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai Parlamentben

Budapest, 2018
Történelem

Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában 2002-2004

Budapest, 2004
Politika - Politológia, Történelem

Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Bódi Jenő - Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Budapest, 2004
Nyelvészet

Bodnárová, Jana: Insomnia

Budapest, 2016
Szépirodalom

Bodnárová, Jana: Szinte láthatatlan

Fordító: Archleb Gály Tamara
Budapest, 2018
Szépirodalom

Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában

Budapest, 2013
Szociológia

Bogdanov Edit - Székely László: Észlelés és fantázia. Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból

Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - P. Vásárhelyi Judit: Szöveg - emlék - kép

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.): „Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200

Budapest, 2018
Szépirodalom

Boka László - Sirató Ildikó: Érték és értelmezés

Budapest, 2011
Szépirodalom

Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben

Budapest, 2003
Irodalom, Nyelvtudomány

Bókay Antal - Rácz István (szerk.): Modern sorsok és késõ modern poétikák

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Bolvári-Takács Gábor: Táncosok és iskolák - Fejezetek a hazai táncművészképzés 19-20. századi intézménytörténetéből

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Borbély T. András: Mert mi nem tudunk írni és olvasni. Napló - jegyzet

Budapest, 2018
Szépirodalom

Boreczky Ágnes - Földes Petra - Gyebnár Viktória - Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes - Vincze Beatrix (szerk.): Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes (szerk.): Cigányokról - másképpen

Budapest, 2009
Antropológia

Boreczky Ágnes (szerk.): Majdnem száz év. Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Boros János: A tudomány, a tudás és az egyetem - Tudományfilozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Boros János: Etika és politika. A demokrácia egyéni felelősség

Budapest, 2016
Politika - Politológia, Történelem

Boros János: Filozófia!

Budapest, 2009
Filozófia, Vallás

KBART