Gondolat Kiadó

Könyvek

Bečanović, Aleksandar: Arcueil. Illuzórikus almanach

Fordító: Rajsli Emese
Budapest, 2021
Szépirodalom

Beckett, Samuel: Három dráma. Godot-t várva, Ó, a szép napok!, Végjáték

Fordító: Beke Zsolt et al.
Budapest, 2019
Szépirodalom

Beke László - Németh András - Vincze Gabriella (szerk.): Mozdulat

Budapest, 2013
Pedagógia, Pszichológia

Békefy Lajos: Kereszttűzben - A keresztényüldözés rövid históriája Jézustól napjainkig, a vallások jövője és szerepe a 21. században

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Békefy Lajos: Léterő–erőnlét. Válogatott vallomások, szépirodalmi, tudományos, közéleti esszék

Budapest, 2021
Szépirodalom

Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945-1990

Budapest, 2004
Történelem

Bélyácz Katalin (szerk.): Kerényi Magda válogatott levelei és írásai

Budapest, 2022
Filmművészet

Benali, Abdelkader: Menyegző a tengernél

Budapest, 2005
Szépirodalom

Bencze Mátyás: „Nincs füst, ahol nincsen tűz”. Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában

Budapest, 2016
Jogtudomány

Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a bírói ítélkezésben

Budapest, 2011
Jogtudomány

Benda József: A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Bendl Vera: A másik férfi

Budapest, 2018
Szépirodalom

Bene Sándor (szerk.): Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés. Összegyűjtött irodalmi esszék I.

Budapest, 2010
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés. Összegyűjtött irodalmi esszék II.

Budapest, 2010
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Nem látta senki más… - (Versközelben)

Budapest, 2015
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek I.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek II.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek III.

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beney Zsuzsa: Rontás / Napló, előtte és utána - Két regény

Budapest, 2008
Szépirodalom

Beniger, James R.: Az irányítás forradalma - Az információs társadalom technológiai és gazdasági forrásai

Fordító: Rohonyi András
Budapest, 2004
Információs társadalom

Benkő Attila: Ma este

Budapest, 2019
Szépirodalom

Benvenuto, Sergio: Városi legendák - Miért hisszük el, amit mondanak?

Fordító: Csabai Márta
Budapest, 2004
Antropológia

Benyhe István: Erózió. Versek

Budapest, 2023
Szépirodalom

Benyhe István: Ördög a sakktáblán. Búcsú a századtól

Budapest, 2021
Szépirodalom

Benyhe István (szerk.): Megoldóképlet - Így működik a világunk(?)

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Bérczes Tibor: Minden csak az első nap szokatlan, Beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Bereczkei Tamás - Paál Tünde: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter: Az autonómiától a szelekcióig. Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erőss Gábor: Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Történelem jelvényekben elbeszélve

Budapest, 2015
Történelem

Bergsson, Gudbergur: Hiány

Fordító: Papp Kornélia
Budapest, 2012
Szépirodalom

Bernáth Árpád: Művek által világosan

Budapest, 2021
Nyelvtudomány

Bernlef: Agyrémek

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2008
Szépirodalom

Berta Péter (szerk.): Halál és kultúra

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Betegh Gábor - Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről

Fordító: Bene László et al.
Budapest, 2007
Filozófia, Vallás

Bicsák Zsanett Ágnes: Vált(ak)ozó olvasatok JOHANN FRIEDRICH HERBART pedagógiájának hazai recepciójában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Bikácsy Gergely: Athanáz

Budapest, 2011
Monográfia

Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon

Budapest, 2011
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Birch, Carol: Jamrach vadállatai

Fordító: Lukács Laura
Budapest, 2013
Szépirodalom

Bíró Csilla - Visy Beatrix: Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Bíró József: . I . A . O . O . . O Rendhagyó miniopera 1 felvonásban / három színben (Pilinszky János emlékére)

Budapest, 2021
Szépirodalom

Bíró József: Yes

Budapest, 2021
Szépirodalom

Biró Zsuzsanna Hanna: Bölcsészdiploma és társadalom

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Bíró-Nagy András: Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai Parlamentben

Budapest, 2018
Történelem

Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában 2002-2004

Budapest, 2004
Politika - Politológia, Történelem

Bod Péter Ákos: Gazdasági fejlődés és tudás. Esszék az üzleti kultúra, értékek, oktatás kapcsolódásairól

Budapest, 2023
Közgazdaság, Open access, Politika

Bódi Ferenc - Ralitsa Savova (szerk.): Bátorság a politikában

Budapest, 2022
Politika

Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

KBART