Gondolat Kiadó

Könyvek

Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Del Giudice, Daniele: Imbolygó láthatár

Fordító: Szelivánov Júlia
Budapest, 2016
Szépirodalom

Deli Gergely: Salus rei republicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban

Budapest, 2014
Jogtudomány

Demény István Pál: Hősi epika

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhálón

Budapest, 2003
Szociológia

Dénes Iván Zoltán: A megosztó válság: 2006 ősz (6.)

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete. Multistrukturális modell alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Déri Zoltán: Magyar sors - magyar tragédia (?)

Budapest, 2009

Descartes, René: Dioptrika

Fordító: Kékedi Bálint - Schmal Dániel - Tóth Zita Veronika
Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Dessewffy Tibor - Fábián Zoltán - Z. Karvalics László (szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2.

Budapest, 2005
Szociológia

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni

Budapest, 2005
Irodalom, Nyelvtudomány

Dian Viktória: Köztes tükrök - Önértelmező eljárások a századforduló prózájában

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Dilthey, Wilhelm: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban

Fordító: Erdélyi Ágnes
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Draaisma, Douwe: A felejtés könyve (2019.02.21)

Fordító: Dióssi Adrienn
Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Draaisma, Douwe: Az álomszövő

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Draaisma, Douwe: Kizökkent elmék

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Duló Károly: A néző filmje

Budapest, 2006
Filmművészet

Duló Károly: Budapest. Tükör által vs. színről színre

Budapest, 2014
Művészettörténet

Duló Károly: Közelítő távolítás

Budapest, 2007
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Lehet másképp. Szécsényi Ferenc operatőr

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Párhuzamok

Budapest, 2010
Filozófia, Művelődéstörténet

Duló Károly: Szem a látásra, fül a hallásra

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Duló Károly: Védőhálók

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Világképek, képvilágok

Budapest, 2015
Filmművészet

Edelényi Adél: Templomos lovagok az európai néphagyományban

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Egresi Katalin: Az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati élete és pályája

Budapest, 2017
Jogtudomány

Egresi Katalin: Az olasz alkotmány - Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések

Budapest, 2013
Jogtudomány

Ekler Péter (szerk.): Margarita poetica. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Engler Ágnes: A család mint erőforrás

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Enright, Anne: A gyászoló gyülekezet

Fordító: Mesterházi Mónika
Budapest, 2008
Szépirodalom

Enter, Stephan: Együttérzés

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Szépirodalom

Enter, Stephan: Perem

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2015
Szépirodalom

Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2014
Ókortudomány

Erdélyi Gabriella (szerk.): The register of a convent controversy 1517-1518

Budapest, 2006
Vallás

Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Erdő Péter - Szovák Kornél - Tusor Péter: Formularium Ecclesiae Strigoniensis Classis I. 4.

Budapest, 2018
Jogtudomány

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia - Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről

Budapest, 2016
Jogtudomány

Érfalvy Lívia: Kosztolányi írásművészete

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus

Budapest, 2008
Antropológia

Eriksen, Thomas Hylland: Kis helyek - nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába

Fordító: Karádi Éva - Varró Zsuzsa
Budapest, 2006
Antropológia

F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkorban

Budapest, 2010
Történelem

Fábián Gyöngyi: Kritikai gondolkodás az osztályteremben

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Faludy Judit (szerk.): A tekintet szintaxisa. François Molnar válogatott tanulmányai

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Farkas György - Lázár Kovács Ákos: Hirosima gyermeke. Tanulmányok Sindó Kaneto filmművészetéről

Budapest, 2017
Filmművészet

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Farkas Tamás - Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Farkas Wellmann Éva: Irodalom és közönsége a XVIII. században

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Fazekas Csaba - Jakab Attila - Petrás Éva - Szita Szabolcs: A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig

Budapest, 2017
Történelem

Fazekas Judit - Menyhárt Ádám - Kőhidi Ákos: Kötelmi jog. Általános rész

Budapest, 2018
Jogtudomány

Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

KBART