Gondolat Kiadó

Könyvek

Csehi Zoltán: A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon

Budapest, 2007
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Boytha György válogott írásai

Budapest, 2015
Jogtudomány

Cserne Péter: Közgazdaságtan és jogfilozófia - Rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól

Budapest, 2015
Jogtudomány

Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1867-2010

Budapest, 2013
Nyelvészet

Cseszka Éva: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csicsery-Rónay István: Otthon a világban

Budapest, 2009
Történelem

Csíkos Csaba: Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Csink Lóránt - Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára - Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, s ha igen, hogyan?

Budapest, 2017
Politika - Politológia, Történelem

Csizmadia Ervin: Miért „alaptalan” a magyar demokrácia? Pártok, konfliktusok, társadalmi kohézió és állampolgári nevelés

Budapest, 2014
Politika - Politológia, Történelem

Csizmady Adrienne: A lakótelep

Budapest, 2003
Szociológia

Csorba Zoltán: Több mint két évtized a roma közéletben

Budapest, 2014
Életrajz

Csúri Ákos: Arany, ember. Egy magyar világpolgár rendhagyó portréja

Budapest, 2010
Életrajz

Csúri Ákos: Honfoglalók albérletben

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Csúri Károly - Mihály Csilla - Szabó Judit (szerk.): Határátlépések. Kulturális határok reprezentációi

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

d’Alembert, Jean le Rond: A zene szabadságáról

Fordító: Kovács Eszter
Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Darab Ágnes: A természet történetei. Plinius Természetrajzának anekdotikus elbeszélésmódja

Budapest, 2021

Darab Ágnes: Plinius Természetrajza - Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás

Budapest, 2012
Ókortudomány

Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Del Giudice, Daniele: Imbolygó láthatár

Fordító: Szelivánov Júlia
Budapest, 2016
Szépirodalom

Deli Gergely: Salus rei republicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban

Budapest, 2014
Jogtudomány

Demény István Pál: Hősi epika

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhálón

Budapest, 2003
Szociológia

Dénes Iván Zoltán: A megosztó válság: 2006 ősz (6.)

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete. Multistrukturális modell alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Déri Zoltán: Magyar sors - magyar tragédia (?)

Budapest, 2009

Descartes, René: Dioptrika

Fordító: Kékedi Bálint - Schmal Dániel - Tóth Zita Veronika
Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Dessewffy Tibor - Fábián Zoltán - Z. Karvalics László (szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2.

Budapest, 2005
Szociológia

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni

Budapest, 2005
Irodalom, Nyelvtudomány

Dian Viktória: Köztes tükrök - Önértelmező eljárások a századforduló prózájában

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Dilthey, Wilhelm: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban

Fordító: Erdélyi Ágnes
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Draaisma, Douwe: A felejtés könyve (2019.02.21)

Fordító: Dióssi Adrienn
Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Draaisma, Douwe: Az álomszövő

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Draaisma, Douwe: Kizökkent elmék

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Driessen, Martin Michael: A pelikán

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2019
Szépirodalom

Duló Károly: A néző filmje

Budapest, 2006
Filmművészet

Duló Károly: Budapest. Tükör által vs. színről színre

Budapest, 2014
Művészettörténet

Duló Károly: Közelítő távolítás

Budapest, 2007
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Lehet másképp. Szécsényi Ferenc operatőr

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Párhuzamok

Budapest, 2010
Filozófia, Művelődéstörténet

Duló Károly: Szem a látásra, fül a hallásra

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Duló Károly: Védőhálók

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Világképek, képvilágok

Budapest, 2015
Filmművészet

Durst Judit: A „putrifalu” társadalma. Informális munka, klientizmus és függőségi rendszerek Észak-Magyarországon

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Edelényi Adél: Templomos lovagok az európai néphagyományban

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Egresi Katalin: Az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati élete és pályája

Budapest, 2017
Jogtudomány

Egresi Katalin: Az olasz alkotmány - Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések

Budapest, 2013
Jogtudomány

Ekler Péter (szerk.): Margarita poetica. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Engler Ágnes: A család mint erőforrás

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

KBART