Gondolat Kiadó

Könyvek

Duló Károly: Közelítő távolítás

Budapest, 2007
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Lehet másképp. Szécsényi Ferenc operatőr

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Párhuzamok

Budapest, 2010
Filozófia, Művelődéstörténet

Duló Károly: Szem a látásra, fül a hallásra

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Duló Károly: Védőhálók

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Világképek, képvilágok

Budapest, 2015
Filmművészet

Duló Károly (szerk.): A csillagok járásával… Szőts István arcképéhez

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Durst Judit: A „putrifalu” társadalma. Informális munka, klientizmus és függőségi rendszerek Észak-Magyarországon

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Edelényi Adél: Templomos lovagok az európai néphagyományban

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Egresi Katalin: Az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati élete és pályája

Budapest, 2017
Jogtudomány

Egresi Katalin: Az olasz alkotmány - Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések

Budapest, 2013
Jogtudomány

Ekler Péter (szerk.): Margarita poetica. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Elek Tibor: Szerelmem, Erdély. Válogatott és új esszék, kritikák Erdély magyar irodalmáról

Budapest, 2022
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Engler Ágnes: A család mint erőforrás

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Enright, Anne: A gyászoló gyülekezet

Fordító: Mesterházi Mónika
Budapest, 2008
Szépirodalom

Enter, Stephan: Együttérzés

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Szépirodalom

Enter, Stephan: Perem

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2015
Szépirodalom

Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2014
Ókortudomány

Erdélyi Gabriella (szerk.): The register of a convent controversy 1517-1518

Budapest, 2006
Vallás

Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Erdő Péter - Szovák Kornél - Tusor Péter: Formularium Ecclesiae Strigoniensis Classis I. 4.

Budapest, 2018
Jogtudomány

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia - Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről

Budapest, 2016
Jogtudomány

Erdős Csaba (szerk.): Doktori Műhelytanulmányok 2018

Budapest, 2018
Jogtudomány

Erdős Csaba et al. (szerk.): Kukorelli-kommentár

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Érfalvy Lívia: Kosztolányi írásművészete

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus

Budapest, 2008
Antropológia

Eriksen, Thomas Hylland: Kis helyek - nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába

Fordító: Karádi Éva - Varró Zsuzsa
Budapest, 2006
Antropológia

F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkorban

Budapest, 2010
Történelem

Fábián Gyöngyi: Kritikai gondolkodás az osztályteremben

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Faludy Judit (szerk.): A tekintet szintaxisa. François Molnar válogatott tanulmányai

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Farkas György - Lázár Kovács Ákos: Hirosima gyermeke. Tanulmányok Sindó Kaneto filmművészetéről

Budapest, 2017
Filmművészet

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Farkas Tamás - Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Farkas Wellmann Éva: Irodalom és közönsége a XVIII. században

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Fazekas Csaba - Jakab Attila - Petrás Éva - Szita Szabolcs: A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig

Budapest, 2017
Történelem

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog 2.0

Budapest, 2022
Jogtudomány

Fazekas Judit - Menyhárt Ádám - Kőhidi Ákos: Kötelmi jog. Általános rész

Budapest, 2018
Jogtudomány

Fedinec Csilla - Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla – Font Márta – Szakál Imre – Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság

Budapest, 2021
Történelem

Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Fehér Ferenc et al.: Magatartások. Bírálatok a hatvanas évekbl

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Fehér György: A származás kötelez. Gróf Károlyi Sándor 1831–1906

Budapest, 2019
Történelem

Fehér György: Darányi Ignác pályája 1849-1899

Budapest, 2012
Monográfia

Feintuck, Mike - Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek, törvény

Fordító: Almási Gábor
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom

Budapest, 2010
Antropológia

Fejes József Balázs: Célok és motiváció - Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái

Budapest, 2011
Jogtudomány

Fenyves Miklós - Iványi-Szabó Rita - Orosz Magdolna - Tóth Ildikó (szerk.): Terepszemle. Utazások a Monarchia német nyelv publicisztikájában

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Ferencz Győző: Ma reggel eltűnt a világ. Válogatott és új versek

Budapest, 2018
Szépirodalom

KBART