Gondolat Kiadó

Könyvek

Enright, Anne: A gyászoló gyülekezet

Fordító: Mesterházi Mónika
Budapest, 2008
Szépirodalom

Enter, Stephan: Együttérzés

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Szépirodalom

Enter, Stephan: Perem

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2015
Szépirodalom

Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2014
Ókortudomány

Erdélyi Gabriella (szerk.): The register of a convent controversy 1517-1518

Budapest, 2006
Vallás

Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Erdő Péter - Szovák Kornél - Tusor Péter: Formularium Ecclesiae Strigoniensis Classis I. 4.

Budapest, 2018
Jogtudomány

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia - Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről

Budapest, 2016
Jogtudomány

Erdős Csaba (szerk.): Doktori Műhelytanulmányok 2018

Budapest, 2018
Jogtudomány

Érfalvy Lívia: Kosztolányi írásművészete

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus

Budapest, 2008
Antropológia

Eriksen, Thomas Hylland: Kis helyek - nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába

Fordító: Karádi Éva - Varró Zsuzsa
Budapest, 2006
Antropológia

F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkorban

Budapest, 2010
Történelem

Fábián Gyöngyi: Kritikai gondolkodás az osztályteremben

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Faludy Judit (szerk.): A tekintet szintaxisa. François Molnar válogatott tanulmányai

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Farkas György - Lázár Kovács Ákos: Hirosima gyermeke. Tanulmányok Sindó Kaneto filmművészetéről

Budapest, 2017
Filmművészet

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Farkas Tamás - Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Farkas Wellmann Éva: Irodalom és közönsége a XVIII. században

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Fazekas Csaba - Jakab Attila - Petrás Éva - Szita Szabolcs: A magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. A kezdetektől napjainkig

Budapest, 2017
Történelem

Fazekas Judit - Menyhárt Ádám - Kőhidi Ákos: Kötelmi jog. Általános rész

Budapest, 2018
Jogtudomány

Fedinec Csilla - Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla – Font Márta – Szakál Imre – Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság

Budapest, 2021

Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Fehér Ferenc et al.: Magatartások. Bírálatok a hatvanas évekbl

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Fehér György: A származás kötelez. Gróf Károlyi Sándor 1831–1906

Budapest, 2019
Történelem

Fehér György: Darányi Ignác pályája 1849-1899

Budapest, 2012
Monográfia

Feintuck, Mike - Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek, törvény

Fordító: Almási Gábor
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom

Budapest, 2010
Antropológia

Fejes József Balázs: Célok és motiváció - Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái

Budapest, 2011
Jogtudomány

Fenyves Miklós - Iványi-Szabó Rita - Orosz Magdolna - Tóth Ildikó (szerk.): Terepszemle. Utazások a Monarchia német nyelv publicisztikájában

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Ferencz Győző: Ma reggel eltűnt a világ. Válogatott és új versek

Budapest, 2018
Szépirodalom

Ferencz Jácint (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede

Budapest, 2010
Ókortudomány

Ficsor Krisztina: Formalizmus a bírói gyakorlatban. A formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai

Budapest, 2015
Jogtudomány

Fishman, Ted C.: Kína Zrt. Az új szuperhatalom kihívása Amerika és a világ számára

Fordító: Boris János - Somogyi Ágnes
Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868-1947)

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Fiziker Róbert: Habsburg kontra Hitler

Budapest, 2010
Történelem

Fleck Zoltán: Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban

Budapest, 2008
Jogtudomány

Fodor András: A párbeszéd oltalma - Összegyűjött versek. Második kötet (1977-1997)

Budapest, 2013
Szépirodalom

Fodor András: Egy film hiányzó képei. Társművészetek, visszaemlékezések.

Budapest, 2018
Szépirodalom

Fodor András: Kulcsolt vállak tengelye - Összegyűjtött esszék. Első kötet

Budapest, 2014
Szépirodalom

Fodor András: Különös szép hajsza - Összegyűjtött versek. Első kötet (1944-1976)

Budapest, 2013
Szépirodalom

Fodor András: Megfejtett párhuzamok - Összegyűjtött esszék. Második kötet

Budapest, 2015
Szépirodalom

Fodor András: Utam a zenéhez - Összegyűjtött esszék. Harmadik kötet

Budapest, 2016
Szépirodalom

Fodor László: A falu füstje. A települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban

Budapest, 2006
Jogtudomány

Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III.

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

KBART