Gondolat Kiadó

Könyvek

Gordon Győri János: Tanórakutatás

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Gordon Győri János - Halmos Mária - Munkácsy Katalin - Pálfalvi Józsfné (szerk.): A matematikatanítás mestersége. Mestertanárok a matematikatanításról

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Gönczöl Lászlóné: A csizmás képviselő. Pécsi József élete; nemzetgyűlési és képviselői tevékenysége (1945-1949) korabeli dokumentumok alapján

Budapest, 2021

Görföl Károly: A kritika hangja és a valóság szeretete. A kereszténység korunk európai kultúrájában

Budapest, 2018
Vallás

Grice, Paul: Tanulmányok a szavak életéről

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Gross, Jan T.: Félelem - Antiszemitizmus Lengyelországban Auschwitz után

Fordító: Andor Mihály
Budapest, 2012
Történelem

Grunberg, Arnon: A betegség nélküli ember

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2014
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Anyajegyek

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2019
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Fantomfájdalom

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2002
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Ínyencek

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2004
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Mibácsikánk

Fordító: Balogh Tamás - Wekerle Szabolcs
Budapest, 2017
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Tirza

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2012
Szépirodalom

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága

Budapest, 2017
Ókortudomány

Guardiola-Rivera, Oscar: Ha Latin-Amerika irányítaná a világot

Fordító: Margitta Nóra - Lázár Júlia
Budapest, 2016
Történelem

Gurka Dezső: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: A romantika terei

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18-19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18-19. században

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Matézis, mechanika, metafizika. A 18-19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Tudósok a megismerés színterein - A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Gurka Dezső (szerk.): A középkor vetületei. A 18-19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai

Budapest, 2011
Filozófia, Művelődéstörténet, Művészettörténet

Gurka Dezső (szerk.): Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism

Budapest, 2019
Irodalomtudomány

Gurka Dezső (szerk.): Time in the “third kingdom of nature”

Budapest, 2021

Gyekiczky Tamás: A jogászok joga

Budapest, 2003
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás: Helyzetjelentés. Levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből I. 1951-1958

Budapest, 2006
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás: Újraállamosítás. Idősotthonok Magyarországon, 1993-2008

Budapest, 2009
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás (szerk.): Ami a múltból elkísér (2.)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: Hamlear, a dán királyfiból lett brit király

Budapest, 2021

Győrffy Iván: Az élet kísértése. Filmek könyve

Budapest, 2017
Filmművészet

Győrffy Iván: Képpé vált gondolat. Kortárs magyar és világfilmek

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

György Sándor - Hajnáczky Tamás - Kanyó Ferenc: Történelmi útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II.

Budapest, 2018
Történelem

Győri Szabó Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17.századi Magyarországon I.

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17.századi Magyarországon II.

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete

Budapest, 2011
Filozófia, Vallás

Habók Anita: A tanulás tanulása. A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők

Budapest, 2017
Pedagógia, Pszichológia

Hajdu István: Bak Imre

Budapest, 2003
Művészettörténet

Hajdu István - Bíró Dávid: Gedő Ilka művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Hajdu Péter - Ritoók Zsigmond (szerk.): Retorika és narráció

Budapest, 2007
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Hajnáczky Tamás: Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon

Budapest, 2019
Szociológia - Szociográfia, Zene

Hajnáczky Tamás: Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek. Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Hajnáczky Tamás - Szále László (szerk.): „Ne félj, a tél meg fog gyötörni”. Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről

Budapest, 2017
Szociológia

Hajnal Hugó: Csemegi Károly

Budapest, 2003
Életrajz

Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol

Budapest, 2004
Jogtudomány, Politikatudomány

Halász Iván - Majtényi Balázs (szerk.): Regisztrálható-e az identitás?

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Halász Iván – Szabó Zsolt: Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában

Budapest, 2021

Halász László: A freudi művészetpszichológia. Freud, az író

Budapest, 2002
Pedagógia, Pszichológia

KBART