Gondolat Kiadó

Könyvek

Kocziszky Éva: Archeológiai költészet a modernitásban (29.)

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlõdés Budapesten, 1930-1985

Budapest, 2009
Szociológia

Koltai Tamás: A láthatatlan színház

Budapest, 2001
Monográfia

Koltai Tamás: Nemzeti történet avagy színház a cethal hátán

Budapest, 2002
Monográfia

Koltai Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Komlós Katalin: Fortepianók és zenéjük. Németország, Ausztria és Anglia, 1760-1800

Budapest, 2005
Zenetudomány

Komoróczy Géza (szerk.): Szilágyi János György - Örvények fölé épülő harmónia I. Interjúk, dokumentumok, levelek

Budapest, 2018
Ókortudomány

Komoróczy Géza (szerk.): Szilágyi János György - Örvények fölé épülő harmónia II. Levélben többet

Budapest, 2018

Kontra György: Ezerszer ember: gyermek! A gyermek egészséges fejlődése

Budapest, 2009
Pedagógia

Kontra Miklós: A magyar nyelv Horvátországban

Budapest, 2016
Nyelvtudomány

Kontra Miklós - Németh Miklós - Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején

Budapest, 2016
Nyelvtudomány

Kontra Miklós - Németh Miklós - Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában

Budapest, 2013
Nyelvtudomány

Kovács András: A másik szeme

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kovács Árpád: Az irodalmi esemény

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Kovács Erzsébet (szerk.): Nyugdíj és gyermekvállalás tanulmánykötet 2012

Budapest, 2012
Szociológia

Kovács Éva - Orbán Jolán - Kasznár Veronika (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei

Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Kovács Nóra: Szállítható örökség

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Kovács Nóra (szerk.): Tanulmányok a diaszpóráról

Budapest, 2005
Szociológia

Kovács Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Kováts András - Soltész Béla: Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika (1920-1945)

Budapest, 2011
Történelem

Kovrig Béla: Nemzeti kommunizmus és Magyarország

Fordító: Berényi Gábor - Huppert Anna - Jakabffy Imre
Budapest, 2016
Történelem

Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a II. világháborúig

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Kozári Monika: Andrássy Gyula

Budapest, 2018
Életrajz

Kozma István - Papp Richárd (szerk.): Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében

Budapest, 2004
Szociológia

Köbel Szilvia: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

Budapest, 2015
Jogtudomány

Könczöl Miklós: Platón a jogi rétorikáról

Budapest, 2015
Jogtudomány

Könczöl Miklós: Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél

Budapest, 2015
Jogtudomány

Kötél Emőke - Rainer M. János: Esemény és narratíva - Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Krétai, Dictys - Frígiai, Dares - Philosztratosz: Szemtanúk a trójai háborúról. Krétai Dictys, Frígiai Dares és Philosztratosz szövegei

Fordító: Hajdu Péter
Budapest, 2011
Ókortudomány

Krizsán László: A magyar irodalom történelmi forrásai

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Kronauer Éva Lilla: Aranymadár freskó tolla. Egy műemlék nörtönkápolna nem mindennapi újjászületése

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Krugman, Paul: A liberális lelkiismeret

Fordító: Orosz Ildikó
Budapest, 2010
Politikatudomány

Kruppa Tamás: A kereszt, a sas és a sárkányfog

Budapest, 2014
Vallás

Kruppa Tamás: Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában. Okmánytár II. 1595-1613

Budapest, 2009
Vallás

Kubinyi Enikő - Miklósi Ádám (szerk.): Megismerésünk korlátai

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Kukorelli István: Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben

Budapest, 2017
Jogtudomány

Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768-1773

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Ladányi István: Hősök, terek - Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben (19.)

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Lagzi Gábor: Városok a határon. Wrocław, L’viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Lakatos Bálint: Regesta Supplicationum 1522-1523. A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott magyar vonatkozású kérvények

Budapest - Róma, 2018
Vallás

Lakatos Éva: Kikötőben maradt hajók. Laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája.

Budapest, 2017
Sajtótörténet

Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata

Budapest, 2006
Filozófia, Vallás

László János - Kállai János - Bereczkei Tamás (szerk.): A reprezentáció szintjei

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Lázár Kovács Ákos: A látvány megértése. Tanulmányok, kisesszék a filmkultúra és a vizuális kommunikáció köréből

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Lázár Kovács Ákos: Vallás - média - nyilvánosság

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés

Budapest, 2009
Pedagógia

Lengyel Zsolt: Szóról szóra

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Letenyei László - Tamáska Máté: Szociográfia - Kárpát-medencei körkép. Tanulmánykötet

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

KBART