Gondolat Kiadó

Könyvek - Irodalom

Bakró-Nagy Marianne: Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben

Budapest, 2018
Irodalom, Nyelvtudomány

Bari Károly (szerk.): Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok

Fordító: Bari Károly
Budapest, 1990
Irodalom, Néprajz

Bíró Csilla - Visy Beatrix: Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - P. Vásárhelyi Judit: Szöveg - emlék - kép

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben

Budapest, 2003
Irodalom, Nyelvtudomány

Bókay Antal - Rácz István (szerk.): Modern sorsok és késõ modern poétikák

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Boros Oszkár et al. (szerk.): „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Boros Oszkár et al. (szerk.): Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Buda Attila - Pataky Adrienn (szerk.): „…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”. Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése 1929-1941

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Bús Éva: E diribdarab élet ösvényein. Az életírás mestertrópusai Laurence Sterne műveiben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Demény István Pál: Hősi epika

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni

Budapest, 2005
Irodalom, Nyelvtudomány

Dian Viktória: Köztes tükrök - Önértelmező eljárások a századforduló prózájában

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Duló Károly: Szem a látásra, fül a hallásra

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Érfalvy Lívia: Kosztolányi írásművészete

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Farkas Wellmann Éva: Irodalom és közönsége a XVIII. században

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Füzi Izabella - Odorics Ferenc: Paul de Man „retorikája” (31.)

Fordító: Ármeán Otília
Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Füzi Izabella - Odorics Ferenc (szerk.): A rom

Budapest, 2003
Irodalom, Nyelvtudomány

Géczi János: A rózsa és jelképei II. - A keresztény középkor

Budapest, 2007
Irodalom, Nyelvtudomány

Géczi János: A rózsa jegye alatt. Goethe, Vörösmarty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupéry, Tolnai Ottó

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Géczi János: Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Géczi János: Múlik - Egy regény esszéi

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Grüll Tibor: Rómaiak, zsidók, keresztények a karthágói Tertullianus életművében

Budapest, 2023
Irodalom, Ókortudomány

Hári Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben

Budapest, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Hárs Endre: Én - túl a nyelven

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

Budapest, 2009
Irodalom, Nyelvtudomány

Hetesi István (szerk.): Hamlet mi vagyunk

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Hódosy Annamária: Shakespeare metaszonettjei

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Ignotius Pál - Bozóki András (szerk.): Jegyzetek a szabadságról

Budapest, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Kappanyos András: Kétséges egység

Budapest, 2001
Irodalom, Nyelvtudomány

Kárpáti András (szerk.): A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban

Budapest, 2023
Irodalom

Kovács Árpád: Az irodalmi esemény

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Kovács Gábor: A szó kényszerhelyzetben

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Krizsán László: A magyar irodalom történelmi forrásai

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Lengyel Zsolt: Szóról szóra

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Masát András (szerk.): Irodalmi szövegek és politikai szerepek. A Hamsun-jelenség

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Milián Orsolya (szerk.): A Noszty fiú esete Tóth Marival. Tanulmányok

Budapest, 2008
Irodalom, Nyelvtudomány

Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Odorics Ferenc: A struktúra hatalma és törékenysége

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Rákai Orsolya (szerk.): A háló, a halászok és a halak

Fordító: Baranyai Zsolt
Budapest, 2001
Irodalom, Nyelvtudomány

Reményi József Tamás (szerk.): Sziveri János művei

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Révay Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII-XIX. században Északkelet-Magyarországon

Veszprém, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Szávai Dorottya: Egyenes labirintus. Komparatisztikai tanulmányok

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv jelene és jövője

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelv, érték, közösség

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

KBART