Gondolat Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Czifra Mariann (szerk.): Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Fehér Ferenc et al.: Magatartások. Bírálatok a hatvanas évekbõl

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A boldog Bábel

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Kocziszky Éva: A filológiai megismerésről. Peter Szondi válogatott írásai

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kocziszky Éva: Archeológiai költészet a modernitásban (29.)

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Kötél Emőke - Rainer M. János: Esemény és narratíva - Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Mikusi Balázs - Rózsafalvi Zsuzsanna - Sirató Ildikó: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Nagy András: Dráma van

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Navracsics Judit: Szóaktiváció két nyelven

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Németh Ágnes - Gál Mihály (szerk.): „… tőlem külön nem engedlek” Németh László és felesége levelezése 1920-1973

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Odorics Ferenc - Ármeán Otília (szerk.): Határon

Kolozsvár - Szeged, 2002
Irodalomtudomány

Orosz Magdolna: Az elbeszélés fonala. Narráció, intertextualitás, intermedialitás

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Orosz Magdolna: Utak és kalauzok - Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Pintér Márta Zsuzsanna: Édes érzékenység - Tanulmányok Ányos Pálról

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Réz Anna (szerk.): Vétkek és választások - A felelősség elméletei

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

S. Béres Bernadett: Körtánc - A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Szávai Dorottya - Z. Varga Zoltán: Műfaj és komparatisztika

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Szitár Katalin: Hiány-jelek - Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Takács Ferenc: Kapirgálókönyv

Budapest, 2017
Irodalomtudomány, Tényirodalom

Tegyey Gabriella: Hangok, összhangzatok. Hat XX. századi francia írónõ

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Tóth László: Határsértők. Önarckép - másokban

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Tverdota György: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Vallasek Júlia: Angolkeringő - Esszék a kortárs angol irodalomról

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Veres András et al.: Az irodalomtörténet esélye

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Visy Beatrix - Bíró Csilla: Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Z. Kovács Zoltán - Milbacher Róbert: A maradék öröme

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

KBART