Gondolat Kiadó

Könyvek - Média - Kommunikáció

Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Bódi Jenő - Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött. Médiakritikai megközelítés

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Castells, Manuel: Az évezred vége - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra III. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Castells, Manuel: Az identitás hatalma - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra II. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Közelítő távolítás

Budapest, 2007
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Lehet másképp. Szécsényi Ferenc operatőr

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Duló Károly: Védőhálók

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Feintuck, Mike - Varney, Mike: Médiaszabályozás, közérdek, törvény

Fordító: Almási Gábor
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Freedman, Des: A médiapolitika mint közpolitika

Fordító: Kallay Nóra - Rohonyi András
Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Gálik Mihály (szerk.): A médiakoncentráció szabályozása

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Grice, Paul: Tanulmányok a szavak életéről

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek. A média- és politikai rendszerek három modellje

Fordító: Orosz Ildikó
Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Kovács Éva - Orbán Jolán - Kasznár Veronika (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei

Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Lázár Kovács Ákos: A látvány megértése. Tanulmányok, kisesszék a filmkultúra és a vizuális kommunikáció köréből

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Lázár Kovács Ákos: Vallás - média - nyilvánosság

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Macedo, Donaldo - R. Steinberg, Shirley: Médiajártasság

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Mátyás Győző: A látszat birodalma. David Fincher mozija

Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Nagy Krisztina: MŰVELTSÉG - MÉDIA - SZABÁLYOZÁS. A médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció

Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása

Fordító: Kozák Dániel
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Polyák Gábor: Médiapolitikai szöveggyűjtemény

Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika - Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések

Budapest, 2015
Média - Kommunikáció

Radetzky András: A helyi rádió

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Rung András - Kiss Orchidea Edith: Felhasználóbarát honlapok. Webergonómiai tanulmányok

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Sárközy Réka (szerk.): Kinek a történelme? Emlékezet, politika

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció

Searle, John R.: Beszédaktusok

Fordító: Bárány Tibor
Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Stokes, Jane: A média - és kultúrakutatás gyakorlata

Fordító: Károlyi Júlia
Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák - globális folyamatok

Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Szijártó Zsolt: Sokszínű médiavilágok

Budapest, 2022
Média - Kommunikáció

Virányi Péter: A reklám fogalomtára

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Virányi Péter: Több mint reklámtörténelem

Budapest, 2014
Média - Kommunikáció

Z. Karvalics László: Az első világháború információtörténetéhez

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Z. Karvalics László - Fábián Borbála: A fény információtörténetéhez

Budapest, 2017
Média - Kommunikáció

Z. Karvalics László - Kiss Károly (szerk.): Információáramlás a kora újkorban

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

KBART