Gondolat Kiadó

Könyvek - Művelődéstörténet

  • 1
  • 2
Ablonczy Balázs - ifj. Bertényi Iván - Hatos Pál: Hagyomány, közösség, művelődés

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850

Budapest, 2005
Művelődéstörténet

Bene Sándor (szerk.): Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Berta Péter (szerk.): Halál és kultúra

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Biró Zsuzsanna Hanna: Bölcsészdiploma és társadalom

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Bolvári-Takács Gábor: Táncosok és iskolák - Fejezetek a hazai táncművészképzés 19-20. századi intézménytörténetéből

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század elsõ felében

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Czapinska, Wieslawa: Az irodalmi Európa mágikus városai

Fordító: Csisztay Gizella
Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Csúri Ákos: Honfoglalók albérletben

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Csúri Károly - Mihály Csilla - Szabó Judit (szerk.): Határátlépések. Kulturális határok reprezentációi

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Dóka Henrietta (szerk.): Losonczi Ágnes műhelyéből II. Beszélgetések Losonczi Ágnessel

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Draaisma, Douwe: Az álomszövő

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Duló Károly: Párhuzamok

Budapest, 2010
Filozófia, Művelődéstörténet

Duló Károly (szerk.): A csillagok járásával… Szőts István arcképéhez

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Edelényi Adél: Templomos lovagok az európai néphagyományban

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Ekler Péter (szerk.): Margarita poetica. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Erdős Csaba et al. (szerk.): Kukorelli-kommentár

Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Fenyves Miklós - Iványi-Szabó Rita - Orosz Magdolna - Tóth Ildikó (szerk.): Terepszemle. Utazások a Monarchia német nyelvû publicisztikájában

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Főzy István - Szente István: A Kárpát-medence ősmaradványai

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Géczi János: A rózsa és jelképei III. A reneszánsz

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Géczi János: A rózsa és jelképei IV. - Fejezetek a 17-18. századból

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: A romantika terei

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai

Budapest, 2006
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18-19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18-19. században

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Matézis, mechanika, metafizika. A 18-19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Gurka Dezső: Tudósok a megismerés színterein - A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Gurka Dezső (szerk.): A középkor vetületei. A 18-19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai

Budapest, 2011
Filozófia, Művelődéstörténet, Művészettörténet

Győri Szabó Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17.századi Magyarországon I.

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17.századi Magyarországon II.

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Hajnáczky Tamás: Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek. Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Halász Iván - Majtényi Balázs (szerk.): Regisztrálható-e az identitás?

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Hegyi Ádám: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai, (1575) 1660-1798 (1815)

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Helle Mária: Vásári céduláktól az agrárszakkönyvekig. A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája 1836-tól 1909-ig

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Hernádi Miklós: A zsidó vicc világképe

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Hidas Zoltán: Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Horváth H. Attila: Informális tanulás az Aranycsapat korában

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Janky Béla: Szervezet, konfliktus, mediáció - Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország.

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Jordan, Thomas: A járványokról

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2022
Művelődéstörténet

Joris, Lieve: Vissza Kongóba

Fordító: Törő Krisztina Noémi
Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Kaiser Tamás: Gördülő devolúció, az Egyesült Királyságban. Megválaszolatlan kérdések, új kihívások

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Kántor Zoltán - Majtényi Balázs - Szarka László - Vizi Balázs: Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Magyarságszimbólumok

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

  • 1
  • 2

KBART