Gondolat Kiadó

Könyvek - Néprajz

Bari Károly (szerk.): Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok

Fordító: Bari Károly
Budapest, 1990
Irodalom, Néprajz

Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése

Budapest, 2003
Néprajz

Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához

Budapest, 2002
Néprajz

Hoffmann Tamás: Bábel tornya

Budapest, 2004
Néprajz

Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2004
Néprajz

Hoppál Mihály: Jelek és sámánok a sziklarajzokon

Budapest, 2016
Néprajz

Hoppál Mihály: Kis magyar rádió néprajz

Budapest, 2018
Néprajz

Hoppál Mihály (szerk.): Elbeszélés és emlékezet

Budapest, 2001
Néprajz

K. Kovács László: A Borsa-völgyi juhászat

Budapest, 2008
Néprajz

K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése

Budapest, 2004
Néprajz

Karácsony Zoltán (szerk.): Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény I.

Budapest, 2004
Néprajz

Magyar Zoltán - Varga Norbert: Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei

Budapest, 2006
Néprajz

Nider, Johannes: A boszorkányok szemfényvesztései

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2013
Néprajz

Raffai Judit: A mesélő ember

Budapest, 2001
Néprajz

Stemler Ágnes: Források és hagyományképek

Budapest, 2014
Néprajz

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai

Budapest, 2008
Néprajz

Vajda Mária: Komádiba, Tótiba, bocskorban jár a liba

Budapest, 2006
Néprajz

KBART