Gondolat Kiadó

Könyvek - Pszichológia

Alberti Gábor - Medve Anna - Balogh Kata: Generatív grammatikai gyakorlókönyv I

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Alberti Gábor - Medve Anna - Balogh Kata: Generatív grammatikai gyakorlókönyv II.

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Beke László - Németh András - Vincze Gabriella (szerk.): Mozdulat

Budapest, 2013
Pedagógia, Pszichológia

Bereczkei Tamás - Paál Tünde: A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter: Az autonómiától a szelekcióig. Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erőss Gábor: Iskolarend. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Bicsák Zsanett Ágnes: Vált(ak)ozó olvasatok JOHANN FRIEDRICH HERBART pedagógiájának hazai recepciójában

Budapest, 2016
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes - Földes Petra - Gyebnár Viktória - Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes - Vincze Beatrix (szerk.): Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes (szerk.): Majdnem száz év. Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Canguilhem, Georges: A normális és a kóros

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Cole, Michael: Kulturális pszichológia

Fordító: Ragó Anett
Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Czigler István - Halász László - Marton Magda (szerk.): Az általánostól a különösig

Budapest, 2002
Pedagógia, Pszichológia

Czike Bernadett: Saját élményű pedagógusképzés

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Csíkos Csaba: Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Draaisma, Douwe: A felejtés könyve (2019.02.21)

Fordító: Dióssi Adrienn
Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Draaisma, Douwe: Kizökkent elmék

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Fábián Gyöngyi: Kritikai gondolkodás az osztályteremben

Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Faludy Judit (szerk.): A tekintet szintaxisa. François Molnar válogatott tanulmányai

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868-1947)

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III.

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Gervain Judit - Pléh Csaba (szerk.): A láthatatlan megismerés

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Gordon Győri János: Tanórakutatás

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Gordon Győri János - Halmos Mária - Munkácsy Katalin - Pálfalvi Józsfné (szerk.): A matematikatanítás mestersége. Mestertanárok a matematikatanításról

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Habók Anita: A tanulás tanulása. A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők

Budapest, 2017
Pedagógia, Pszichológia

Halász László: A freudi művészetpszichológia. Freud, az író

Budapest, 2002
Pedagógia, Pszichológia

Haynal André: Párbeszéd vagy párviadal?

Fordító: Ehmann Bea
Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Kállai János: A téri tájékozódás és a szorongás

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Kéri Szabolcs: Skizofrénia a kognitív deficit tükrében

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Király Ildikó: Az emlékezet fejlõdése kisgyermekkorban

Budapest, 2002
Pedagógia, Pszichológia

Koltai Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Kubinyi Enikő - Miklósi Ádám (szerk.): Megismerésünk korlátai

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

László János - Kállai János - Bereczkei Tamás (szerk.): A reprezentáció szintjei

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Majstorović, Nebojša: A korrupció. Okai, terjedése és a kezelése

Fordító: Pásztor Kicsi Mária
Budapest, 2014
Pedagógia, Pszichológia

Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában

Budapest, 2013
Pedagógia, Pszichológia

Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Pléh Csaba: A lélek és a lélektan örömei

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Pléh Csaba: A megismerés vége

Budapest, 2021
Pszichológia

Pléh Csaba - Kampis György - Csányi Vilmos: Az észleléstõl a nyelvig

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Pléh Csaba - Nyíri Kristóf (szerk.): A tények utáni világ mítosza

Budapest, 2022
Filozófia, Pszichológia

Polónyi István: Oktatási mozaik a 2010-es évekről

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Rab Virág: Diagnózisok és terápiák. Javaslatok az európai gazdaság újjáélesztésére az elsõ világháború után

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Racsmány Mihály - Kéri Szabolcs (szerk.): Architektúra és patológia a megismerésben

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Szivák Judit: A vita

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Tészabó Júlia: Játék - pedagógia, gyermek - kultúra. Tanulmányok

Budapest, 2011
Pedagógia, Pszichológia

Tóth Zoltán: Alkalmazott tudástérelmélet

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Zrinszky László (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

KBART