Gondolat Kiadó

Könyvek - Szociológia

Aczél Petra - Veszelszki Ágnes (szerk.): Deepfake: a valótlan valóság

Budapest, 2023
Szociológia

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

Budapest, 2005
Szociológia

Banyár József: A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei

Budapest, 2012
Szociológia

Banyár József: Model Options for Mandatory Old-Age Annuities

Fordító: Wurdits Erzsébet
Budapest, 2016
Szociológia

Banyár József - Mészáros József: Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer

Budapest, 2003
Szociológia

Baranyi Béla (szerk.): Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben

Budapest, 2005
Szociológia

Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában

Budapest, 2013
Szociológia

Csizmady Adrienne: A lakótelep

Budapest, 2003
Szociológia

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhálón

Budapest, 2003
Szociológia

Dessewffy Tibor - Fábián Zoltán - Z. Karvalics László (szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2.

Budapest, 2005
Szociológia

Forray R. Katalin: Romológia. Kutatástól az oktatásig

Budapest, 2022
Szociológia

Gáspár Mátyás: Teleházország

Budapest, 2004
Szociológia

Hajnáczky Tamás - Szále László (szerk.): „Ne félj, a tél meg fog gyötörni”. Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről

Budapest, 2017
Szociológia

Halmos Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága történetéhez a letelepedéstõl napjainkig

Budapest, 2009
Szociológia

Husz Ildikó: Esélyegyenlőség projektalapon

Budapest, 2023
Szociológia

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon

Budapest, 2005
Szociológia

Kemény István - Jánky Béla - Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003

Budapest, 2004
Szociológia

Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlõdés Budapesten, 1930-1985

Budapest, 2009
Szociológia

Kontra Miklós – Borbély Anna (szerk.): Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján

Budapest, 2021
Szociológia

Kovács Erzsébet (szerk.): Nyugdíj és gyermekvállalás tanulmánykötet 2012

Budapest, 2012
Szociológia

Kovács Nóra (szerk.): Tanulmányok a diaszpóráról

Budapest, 2005
Szociológia

Kozma István - Papp Richárd (szerk.): Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében

Budapest, 2004
Szociológia

Kristóf Luca: Kultúrcsaták. Kulturális elit és politika a mai Magyarországon

Budapest, 2021
Szociológia

Mazsu János: Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914

Budapest, 2012
Szociológia

Mészáros József (szerk.): A krízis mint esély. ANDORKA-konferencia

Budapest, 2010
Szociológia

Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet, -szociológia

Budapest, 2012
Szociológia

Papp Richárd: Etnikus vallássok a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései

Budapest, 2003
Szociológia

Polónyi István: Az aranykor vége. Bezárnak-e a papírgyárak?

Budapest, 2013
Szociológia

Polónyi István: Emberi erőforrásaink 21. százada

Budapest, 2016
Szociológia

S. Nagy Katalin: Mű - művészek - befogadás

Budapest, 2007
Szociológia

Salo, Sheila - Prónai Csaba: Ethnic identities in dynamic perspective. Proceedings of the 2002 Annual Meeting of he Gypsy Lore Society

Budapest, 2003
Szociológia

Scholten, Jaap: Jó itt nekem?

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Szociológia

Simmel, Georg: A társadalmi differenciálódásról

Fordító: Weiss János
Budapest, 2009
Szociológia

Sisák Gábor (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén

Budapest, 2001
Szociológia

Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota

Budapest, 2012
Szociológia

Szécsényi András: A korszellem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon

Budapest, 2016
Szociológia

Szekfü András: A cápa utolsó tangója

Budapest, 2008
Szociológia

Szekfü András: Magánkalóz a filmdzsungelben. Georg Höllering, a Hortobágy film rendezője

Budapest, 2014
Szociológia

Szilágyi Csaba (szerk.): Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon 1919-1945

Budapest, 2008
Szociológia

Sztompka, Piotr: Vizuális szociológia. A fényképezés mint kutatási módszer

Fordító: Éles Márta
Budapest, 2009
Szociológia

Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka

Budapest, 2002
Szociológia

Tóth I. János: Demográfiai tél. A modernizáció sötét oldala

Budapest, 2021
Szociológia

Tóth I. János: Ökologikus társadalom fenntartható népességgel

Budapest, 2022
Szociológia

Tóth Pál Péter et al. (szerk.): Rézler Gyula válogatott tanulmányai, 1938-1944

Budapest, 2005
Szociológia

Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom

Fordító: Berényi Gábor - Tatár György
Budapest, 2004
Szociológia

Vuijsje, Herman: Korrekt Hollandia

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2008
Szociológia

Weis István: A mai magyar társadalom

Budapest, 2013
Szociológia

KBART