Gondolat Kiadó

Könyvek - Társadalomtudomány

Bajner Mária: Egymás nemében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Benda József: A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Bérczes Tibor: Minden csak az első nap szokatlan, Beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon

Budapest, 2011
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Bozóki András: Virtuális köztársaság

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Budapest, 2008
Társadalomtudomány

Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán: A megosztó válság: 2006 ősz (6.)

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete. Multistrukturális modell alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Engler Ágnes: A család mint erőforrás

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Farkas Tamás - Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Fejes József Balázs: Célok és motiváció - Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Az eltűnő munka nyomában. A Big Data és a pénztőke évszázada

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Európa elrablása 2.0

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Globális Egyesült Államok? Utópia, vagy utolsó esély

Budapest, 2013
Társadalomtudomány

Gaizler Gyula - Nyéky Kálmán: Bioetika

Budapest, 2003
Társadalomtudomány

Girard, René: A bűnbak

Fordító: Jakabffy Imre - Jakabffy Éva
Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Kaszás Veronika: Erdélyi menekültek Magyarországon 1988-1989

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Kováts András - Soltész Béla: Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a II. világháborúig

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Ladányi István: Hősök, terek - Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben (19.)

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Lagzi Gábor: Városok a határon. Wrocław, L’viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Luhmann, Niklas: A modernség megfigyelései

Fordító: Böröczki Tamás - Brunczel Balázs
Budapest, 2010
Társadalomtudomány

Luhmann, Niklas: Bevezetés a rendszerelméletbe

Fordító: Brunczel Balázs
Budapest, 2006
Társadalomtudomány

Lukács Gergely Sándor: Roma Foglalkoztatási Stratégia

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Magyar Adél: Fejezetek az értelmifogyatékosság-kép történetéből

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Magyar László András: A kapzsi hóhérné. Történetek nőkről a 16-17. századból

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Magyar László András: A repülőkenőcs

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Mészáros József: Racionális egyének és a közjó. Társadalompolitikai tanulmányok

Budapest, 2006
Politikatudomány, Társadalomtudomány

Miskolczy Ambrus: A múlt megszelídítése

Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallás

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora, avagy mi legyen a fasiszta múlttal

Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Miskolczy Ambrus: Tiszta forrás felé… - Közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához

Budapest, 2011
Társadalomtudomány

Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek

Budapest, 2008
Társadalomtudomány

Nagy Péter Tibor - Veroszta Zsuzsanna (szerk.): A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára

Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Poór József - Bóday Pál - Vitay Zsuzsanna (szerk.): Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erõforrás menedzsmentben

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Sebes Anna: Emberállat

Budapest, 2008
Antropológia, Társadalomtudomány

KBART