Gondolat Kiadó

Könyvek - Társadalomtudomány

  • 1
  • 2
Ágh Attila: A tökéletes autokrácia tündöklése és bukása

Budapest, 2023
Politika, Társadalomtudomány

Alvincz József - Fazekas Sándor - Jójárt László - Kurucz Mihály: Mindent a magyar vidék jövőjéért. Mezőgazdaságunk 2010–2017

Budapest, 2020
Társadalomtudomány

Bajner Mária: Egymás nemében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Balázs Zoltán: Homérosz napja. Politikáról, morálról, civilizációról

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Benda József: A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Bérczes Tibor: Minden csak az első nap szokatlan, Beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika - Nemzeti és etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon

Budapest, 2011
Társadalomtudomány

Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Bollobás Enikő (szerk.): Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Bozóki András: Virtuális köztársaság

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Burke, Jason: Az új fenyegetés. Az iszlám militáns mozgalom múltja, jelene és jövője

Fordító: Huppert Anna
Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Budapest, 2008
Társadalomtudomány

d’Alembert, Jean le Rond: A zene szabadságáról

Fordító: Kovács Eszter
Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán: A megosztó válság: 2006 ősz (6.)

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete. Multistrukturális modell alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Durst Judit: A „putrifalu” társadalma. Informális munka, klientizmus és függőségi rendszerek Észak-Magyarországon

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Engler Ágnes: A család mint erőforrás

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Farkas Tamás - Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla - Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Fejes József Balázs: Célok és motiváció - Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Ferencz Jácint (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Fodor László: A falu füstje. A települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Forgács Imre: Az eltűnő munka nyomában. A Big Data és a pénztőke évszázada

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Európa elrablása 2.0

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Globális Egyesült Államok? Utópia, vagy utolsó esély

Budapest, 2013
Társadalomtudomány

Forgács Imre: Titanic Európa? Válságok és remények

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Gaizler Gyula - Nyéky Kálmán: Bioetika

Budapest, 2003
Társadalomtudomány

Gazsó Dániel: Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa

Budapest, 2022
Társadalomtudomány

Girard, René: A bűnbak

Fordító: Jakabffy Imre - Jakabffy Éva
Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Győrffy Iván: Képpé vált gondolat. Kortárs magyar és világfilmek

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Janky Béla: Összjáték. Erkölcs és racionalitás. Egy kutatási program regénye

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Kaszás Veronika: Erdélyi menekültek Magyarországon 1988-1989

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Kováts András - Soltész Béla: Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a II. világháborúig

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Körösényi András: Manipuláció és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Kukorelli István: Bibó István láthatatlan alkotmánya

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Ladányi István: Hősök, terek - Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben (19.)

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Lagzi Gábor: Városok a határon. Wrocław, L’viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Luhmann, Niklas: A modernség megfigyelései

Fordító: Böröczki Tamás - Brunczel Balázs
Budapest, 2010
Társadalomtudomány

Luhmann, Niklas: Bevezetés a rendszerelméletbe

Fordító: Brunczel Balázs
Budapest, 2006
Társadalomtudomány

Lukács Gergely Sándor: Roma Foglalkoztatási Stratégia

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Magyar Adél: Fejezetek az értelmifogyatékosság-kép történetéből

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Magyar László András: A kapzsi hóhérné. Történetek nőkről a 16-17. századból

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Magyar László András: A repülőkenőcs

Budapest, 2007
Társadalomtudomány

Magyar László András: Paracelsus Magyarországon

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

  • 1
  • 2

KBART