Gondolat Kiadó

  Bejelentkezés

Könyvek - Történelem

  • 1
  • 2
Marton János - Pap Kornélia: Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban. Szent-Györgyi Albert Magyarországon

Budapest, 2017
Történelem

Molnár Anna: Altiero Spinelli, egy európai föderalista

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Molnár Attila Károly: A jó rendről

Budapest, 2010
Történelem

Molnár Attila Károly: A szabadságolt lelkiismeret. II. kötet

Budapest, 2016
Történelem

N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején (1945-1946)

Budapest, 2015
Történelem

Németh Pál: Az iszlám

Budapest, 2010
Történelem

Nunberg, Geoffrey: Jobban mondva

Fordító: Pásztor Péter
Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939

Budapest, 2013
Történelem

Peremiczky Szilvia: Jeruzsálem a zsidó irodalomban

Budapest, 2012
Történelem

Pete László: Itáliától Olaszországig. A Risorgimento és az olasz egyesítés

Budapest, 2018
Történelem

Peterecz Zoltán: A kivételes Amerika: Az amerikai kivételesség történelmi bemutatása

Budapest, 2016
Történelem

Pusztai Dávid: A szomáliai kísérlet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának útkeresése a hidegháború utáni új világrendben

Budapest, 2015
Történelem

Raáb Renáta: Ausztria Schleswigi politikája, 1848-1852

Budapest, 2013
Történelem

Rab Virág - Deák Anita (szerk.): Együttműködés - versengés

Budapest, 2010
Történelem

Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között (8.)

Budapest, 2011
Történelem

Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom - A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében (1975-1990)

Budapest, 2012
Történelem

Rajki Zoltán - Daniel, Heinz - Simon Ervin (szerk.): Szabadegyházak, vallási kisebbségek és diktatúrák Európában a 20. században

Budapest, 2013
Történelem

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig

Budapest, 2012
Történelem

Réti Balázs: A brit haditengerészet és a mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939)

Budapest, 2006
Történelem

Rimay Andrea: Rendszerváltó nők

Budapest, 2013
Politika - Politológia, Történelem

Rosenfeld, Alvin H.: A holokauszt vége

Fordító: Kovács Sz. Anna
Budapest, 2013
Történelem

Rosenfeld, Alvin H.: Kettős halál. Elmélkedések a holokauszt-irodalomról

Fordító: Peremiczky Szilvia
Budapest, 2010
Történelem

Simándi Irén: A nők parlamenti választójogának története 1848-1938

Budapest, 2009
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948

Budapest, 2012
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953-1956

Budapest, 2016
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban. 1949-1952

Budapest, 2015
Történelem

Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Sós Péter János: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959

Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Szabadfalvi József: Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák

Budapest, 2016
Történelem

Szabó Róbert - Gyorgyevics Miklós: Egy élet a kereszténydemokráciáért. Kovács K. Zoltán válogatott írásai

Budapest, 2017
Történelem

Szabó Tibor: Lukács György, az autonóm filozófus. Kritikák, viták, teóriák

Budapest, 2017
Történelem

Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP, 1945-1949. Bibó és a DNP, 1956

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról

Budapest, 2005
Politika - Politológia, Történelem

Szente-Varga Mónika: A 2012-es mexikói választások

Budapest, 2012
Politika - Politológia, Történelem

Szlucska János: Pünkösdi királyság

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Szőnyi Éva (szerk.): Szinnyei és követői

Budapest, 2014
Politika - Politológia, Történelem

Sztárayné Kézdy Éva: Egy eltűnt réteg nyomában. Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon

Budapest, 2009
Történelem

Tomasello, Michael: Mi haszna az együttmûködésnek?

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2011
Történelem

Vida István (szerk.): A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása 1945-1949

Budapest, 2008
Történelem

Vida István (szerk.): Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez. 1944. október - 1948. június. Dokumentumok

Budapest, 2005
Történelem

Vida István (szerk.): Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-2010

Budapest, 2011
Történelem

Vitári Zsolt: A Hitlerjugend és Délkelet-Európa

Budapest, 2012
Történelem

Zakaria, Fareed: A posztamerikai világ

Fordító: Szigeti Judit Eszter
Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

  • 1
  • 2

KBART