Gondolat Kiadó

Könyvek - Történelem

Kalmár Zoltán: Zsidók Palesztinában. A cionista vízióktól a zsidó államig

Budapest, 2017
Történelem

Kamarás István: A „Keresztények”: egy szekta születése és gyermekbetegségei

Budapest, 2010
Történelem

Kardos József: A Szent Korona-tan és a legitimizmus

Budapest, 2012
Történelem

Képes György (szerk.): Az abszolút monarchia

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Kincses Katalin Mária: A Rákóczi-kultusz első szobrai

Budapest, 2021
Történelem

Kovács Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika (1920-1945)

Budapest, 2011
Történelem

Kovrig Béla: Nemzeti kommunizmus és Magyarország

Fordító: Berényi Gábor - Huppert Anna - Jakabffy Imre
Budapest, 2016
Történelem

Kozári Monika: Tisza Kálmán

Budapest, 2019
Történelem

Mandel Kinga Magdolna: Kihívások. Középpontban a székelyföldi oktatás kérdései

Budapest, 2016
Történelem

Marton János - Pap Kornélia: Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban. Szent-Györgyi Albert Magyarországon

Budapest, 2017
Történelem

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda II. 1937–1964

Budapest, 2019
Történelem

Molnár Anna: Altiero Spinelli, egy európai föderalista

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Molnár Attila Károly: A jó rendről

Budapest, 2010
Történelem

Molnár Attila Károly: A szabadságolt lelkiismeret. II. kötet

Budapest, 2016
Történelem

N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején (1945-1946)

Budapest, 2015
Történelem

Nagy Szabolcs: 1919-es „kommunista bűnperek” az Észak-Dunántúlon

Budapest, 2022
Történelem

Németh Pál: Az iszlám

Budapest, 2010
Történelem

Nunberg, Geoffrey: Jobban mondva

Fordító: Pásztor Péter
Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939

Budapest, 2013
Történelem

Peremiczky Szilvia: Jeruzsálem a zsidó irodalomban

Budapest, 2012
Történelem

Pesti Sándor: Magyarország külpolitikája 2010–2020

Budapest, 2021
Történelem

Pete László: Itáliától Olaszországig. A Risorgimento és az olasz egyesítés

Budapest, 2018
Történelem

Peterecz Zoltán: A kivételes Amerika: Az amerikai kivételesség történelmi bemutatása

Budapest, 2016
Történelem

Petrás Éva – Schlachta Boglárka Lilla – Szabó Róbert (szerk.): Slachta Margit beszédei a magyar parlamentben

Budapest, 2021
Történelem

Petrás Éva - Schlachta Boglárka Lilla (szerk.): Slachta Margit a sajtó nyilvánosságában

Budapest, 2022
Történelem

Petrás Éva (szerk.): A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka

Budapest, 2021
Történelem

Pusztai Dávid: A szomáliai kísérlet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának útkeresése a hidegháború utáni új világrendben

Budapest, 2015
Történelem

Raáb Renáta: Ausztria Schleswigi politikája, 1848-1852

Budapest, 2013
Történelem

Rab Virág - Deák Anita (szerk.): Együttműködés - versengés

Budapest, 2010
Történelem

Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között (8.)

Budapest, 2011
Történelem

Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom - A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében (1975-1990)

Budapest, 2012
Történelem

Rajki Zoltán - Daniel, Heinz - Simon Ervin (szerk.): Szabadegyházak, vallási kisebbségek és diktatúrák Európában a 20. században

Budapest, 2013
Történelem

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig

Budapest, 2012
Történelem

Réti Balázs: A brit haditengerészet és a mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939)

Budapest, 2006
Történelem

Rimay Andrea: Rendszerváltó nők

Budapest, 2013
Politika - Politológia, Történelem

Rosenfeld, Alvin H.: A holokauszt vége

Fordító: Kovács Sz. Anna
Budapest, 2013
Történelem

Rosenfeld, Alvin H.: Kettős halál. Elmélkedések a holokauszt-irodalomról

Fordító: Peremiczky Szilvia
Budapest, 2010
Történelem

Simándi Irén: A nők parlamenti választójogának története 1848-1938

Budapest, 2009
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948

Budapest, 2012
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953-1956

Budapest, 2016
Történelem

Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban. 1949-1952

Budapest, 2015
Történelem

Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben

Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Sós Péter János: Magyar exodus. Magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959

Budapest, 2008
Politika - Politológia, Történelem

Szabadfalvi József: Múltunk öröksége - Elmélettörténeti perspektívák

Budapest, 2016
Történelem

Szabó Róbert - Gyorgyevics Miklós: Egy élet a kereszténydemokráciáért. Kovács K. Zoltán válogatott írásai

Budapest, 2017
Történelem

Szabó Tibor: Lukács György, az autonóm filozófus. Kritikák, viták, teóriák

Budapest, 2017
Történelem

Szakolczai György - Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP, 1945-1949. Bibó és a DNP, 1956

Budapest, 2011
Politika - Politológia, Történelem

Szalai Anna (szerk.): A Kárpát-medencétől a Földközi-tengerig. A magyar anyanyelvű izraeliek története

Budapest, 2021
Történelem

Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról

Budapest, 2005
Politika - Politológia, Történelem

KBART