Artner Edgár et al.: Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája (CVH I/1) - Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae 1. / Collectanea Vaticana Hungariae 1. (Budapest, 2004)

COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE ---------------------------- vol. i ----------------------------­ „MAGYARORSZÁG MINT A NYUGATI KERESZTÉNY MŰVELŐDÉS VÉDŐBÁSTYÁJA” A Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak P­ARTNER EDGÁR BUDAPEST ♦ ROMA 2004

Next