Banyár József: A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei - Társadalombiztosítási könyvtár (Budapest, 2012)

A könyv célja megmutatni, milyen szakmailag megfelelő, vagyis ellentmondásmentes, az ügyfe­lek érdekeit szolgáló járadékszabályozási rend­szerek, modellek lehetségesek - amennyiben a jára­dék vásárlása kötelező. Az első fejezet a járadékokkal kapcsolatos legfon­tosabb technikai kérdéseket, a járadékok kalkulá­ciójának elvi alapjait, az egyes járadékfajták és más pénzügyi termékek (főleg életbiztosítások) elméleti összefüggéseit tárgyalja, a második és harmadik fejezetben végigveszi a - nagyrészt a differenciálás tiltásából adódó - problémákat, s azt, hogy ezeket milyen technikákkal lehet kezelni, a negyedik fe­jezet kérdése: a különböző elemek milyen konzisz­tens járadékmodell-változatokhoz vezetnek. A kötet alkalmas a piacon fenntartható termékek fejlesztéséhez és az ügyfeleket optimálisan védő szabályozás megalkotásához is hozzájárulni, s nem utolsósorban segít megérteni az életjáradékok műkö­désének jellegzetességeit. 1000 Ft 4000 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom