Bari Károly (szerk.): Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok (Budapest, 1990)

Bari Károlynak ez a kötete a magyarorszá­gi és erdélyi cigány törzsek epikájának leg­érdekesebb darabjait tartalmazza: tündér­meséket, hiedelemtörténeteket, eredet­mondákat, tény­érj­óslási és kártyavetési formulákat, köszöntőket, könyörgéseket. Az 1985-ben kiadónknál megjelent Tűz­piros kígyócska c. kötettel ellentétben - amely elsősorban verses alkotásokat kö­zöl - túlnyomórészt a prózai műfajokból válogat. Ezek a markánsan sajátos vonásokat mutató epikus hagyományok az európai folklór egyik legizgalmasabb, de eddig csak részleteiben feltárt területére viszik el az olvasót, és - a gyűjtő-fordító, vagyis a szóbeliségből írásbeliséget létrehozó szer­ző szándékának megfelelően - hozzájárul­nak a cigányság hiteles szellemi-lelki arcu­latának a megrajzolásához. A könyvet cigány ékszerekről, amulet­tekről, ősi varázslási eljárások eszközeiről készült fényképek és a szerző színes fest­ményei illusztrálják.

Next