Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945-1990 (Budapest, 2004)

Békés Csaba Nyírbátorban született 1957-ben. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát 1983-ban történelem-angol szakon. 1983-1987 között az Új Magyar Köz­ponti Levéltárban, 1987 és 1991 között az Or­szágos Széchényi Könyvtárban dolgozott. 1991- től az 1956-os Intézet (www.rev.hu) tudo­mányos munkatársa, majd főmunkatársa, 1999-től a Hidegháború-történeti Kutatóköz­pont (www.coldwar.hu) alapító igazgatója. Ma­gyarország 1945 utáni külpolitikája, illetve a hidegháború történetének jeles hazai kutatója, a téma nemzetközileg elismert szakértője, a Cold War History és a Journal of Cold War Studies folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom