Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet - Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok (Budapest, 2016)

Egy olyan korszakban, amelyet a mediális közvetítettség nyomasztó túlsúlya jellemez, amelyben a legkülönfélébb társadalmi színtereken (az otthon privát tereiben épp­úgy, mint a közterek nyilvános világában) mediális technológiák valóságos inváziója zajlik, létrejön valamifajta „vágy", „érdeklődés" a mindennapi élet jelenségszférája, a „realitás" iránt. Mivel magyarázható, milyen okokra vezethető vissza, milyen következményekkel jár ez a folyamat? Mondhatjuk-e azt, hogy a mediális közvetítettség mind teljesebbé válása szinte automatikusan kiváltja a mindennapi élet szférája, az ott domináns közvetlen kommunikációs formák iránti érdeklődést? Jelen tanulmánykötet ezekre a kérdésekre - elsősorban - a kommunikáció- és médiatudomány nézőpontjából kiindulva próbál választ keresni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom