Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények - Bibliotheca scientiae & artis (Budapest, 2012)

B I B LIOTHECA SC I ENTIAE &. A RT IS AZ IDENTITÁS FORRÁSAI Hangok, szövegek, gyűjtemények [ Tall ián Tibor | Mikusi Balázs | Illyés Boglárka | Kelemen Éva | Bíró Csilla | Zsupán Edina | Bódy-Márkus Rozália | Patonai Anikó Ágnes | Rózsafalvi Zsuzsanna | Mann Jolán | Pap Ágnes | Deák Eszter | Szőts Zoltán Oszkár | Katona Anikó | Tóth Zsuzsanna ] BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGÁRIÁÉ | GONDOLAT KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom