Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben - Orbis universitatis (Budapest, 2003)

Keresztez­őd­ések Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben Szerkesztette Bókay Antal - M. Sándorfi Edina Janus/Gondolat CT % \1 Irodalomtudomány

Next