Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014 (Budapest, 2018)

Tartalom

8­­ TARTALOM A kisebbségi politikai elitek A nemzetrealizáció formái A többségi elitekhez fűződő viszony Regionális elitek Nemzetközi szereplők A magyarországi/anyaországi elitek A vaj­dasági magyar nemzetépítés Összegzés BULGÁRIA Mozgalom a Jogokért és Szabadságért. A bulgáriai török kisebbségi párt (Egeresi Zoltán) A törökség és pártjai a Balkánon A társadalom, melyre a párt épül a határokon innen és túl A Mozgalom a Jogokért és Szabadságért (HÖH) megalapításának előzményei A párt megalakítása és az alkotmányos vita Ellenzéki és kormányzati szerepben Pártprogram és pártszervezet Választások Törökország, a török nemzetpolitika és a HÖH Összegzés UkrAjNA 459 Az etnoregionalizmus fogalma 453 Regionalitás és etnikai jelleg az ukrajnai kisebbségi pártpolitikában (Fedinec Csilla) 453 A pártokkal nem rendelkező kisebbségek etnoregionális törekvései 454 A krími tatár politikai érdekképviselet sajátos esete A magyar etnikai pártok 465 Helyi önkormányzatok 471 Összegzés Névmutató A kötet szerzői 344 347 351 354 358 3­61 374 379 380 381 388 392 397 422 430 439 448

Next