Gordon Győri János - Halmos Mária - Munkácsy Katalin - Pálfalvi Józsfné (szerk.): A matematikatanítás mestersége. Mestertanárok a matematikatanításról (Budapest, 2007)

Next