Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban - Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok (Budapest, 2009)

Next