Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez. A gondviselés - Electa (Budapest, 2018)

Betegh G. - Böröczki T. (szerk.): A formák és a tudás Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta Simon Attila Angelo Brelich: Római variációk az eredeti témájára Fordította Nagy Andrea Fik Meijer: Gladiátorok Fordította Dióssi Adrienn Fritz Graf: A mágia a görög-római világban Fordította Torma Péter Vergilius harmadik évezrede Tanulmányok az antik görög filozófiáról Németh György - Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba Szemtanúk a trójai háborúról Krétai Dictus, Frígiai Dares és Philosztratosz szövegei Pataricza Dóra: Az Electa sorozat eddig megjelent kötetei: Ferenczi Attila: Steiger Kornél: Kísértethistóriák és egyéb csodák Phlegón Csodálatos történetei Darab Ágnes: Plinius Természetrajza Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban

Next