Joris, Lieve: A melankolikus forradalom (Budapest, 2009)

Éltett-­ Lieve Joris, a Hollandiában élő belga-fla­­mand írónő ma Európa egyik legjelentő­sebb „utazási írója"; ez a magyar iroda­lomban viszonylag kevésbé honos műfaji megjelölés azt a fajta irodalmat jelöli, amely egyként tartalmazza az útleírás, a riport, a történeti és szociográfiai esszé és a történetmesélés elemeit, előadás­módja regényszerűen cselekményes, esz­közei egyértelműen szépirodalmiak. Joris maga „non-fiction-regénynek" nevezi a ma­ga sajátos műfaját. Könyveinek jelentős része Afrikáról és a Közel-Keletről szól, több jelentős irodalmi díj nyertese, műveit számos nyelvre lefordították, világszerte kiadják és olvassák. A melankolikus forradalom című riportkö­tete, amely több kiadást ért meg, és ugyan­csak jelentős irodalmi díjakat nyert, az 1989-90-es magyarországi rendszerváltás krónikája, és annak 20. évfordulója alkal­mából jelenik meg magyarul. A szerző Kon­­rád György műveinek hatására látogatott ide, aztán magával ragadta a rendszervál­tás sodró hangulata, és 1989 és 1990 tava­sza között négyszer járt Magyarországon. Felemelő pillanatok, tragikus események, és melankolikus hangulatok szemtanúja és résztvevője lesz.

Next