K. Kovács László: A Borsa-völgyi juhászat - Örökség (Budapest, 2008)

K. Kovács László 100. születésnapjára Az 1940 -es évek­ elején az akk­ori fiatal néprajzosok csa­pata a Kolozs megyei Borsa-völgyben olyan gyűjtőmunkát végzett, amely kiterjedt a népélet szinte minden területére. Folklór Intézet Európai Folklór Intézet Eui K. Kovács László akkori adataiból az 1960-as évekb­en el­készítette kandidátusi disszertációját, mely teljes terjedelmé­ben most jelenik meg először. K. Kovács László etnográfus 1908-b­an született Polgáron. Eredetileg festőnek készült, a néprajztudománnyal Intézet Európai Folklór Intézet Európai Fő Teleki Pál szemináriumán került kapcsolatba. Tanulmá­nyait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettu­dományi Karán, illetve a József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetemen végezte 1930 és 1937 között. A k­övetkező években tanulmányúton járt Finnországban és Észtországban. Tanulmányai idején Györffy István ta­nársegéde volt, ugyanakkor a Néprajzi Múzeum díjtalan.

Next