Kállai Vilmos: Nádszálak az őszi szélben (Budapest, 2008)

Kereszténydemokrata országgyűlési, európai és önkormányzati képvise­lők, valamint közéleti személyiségek a Barankovics István Alapítvány­nyal közösen 2007-ben elhatároz­ták, hogy 2009-ig minden évben más-más művészeti ágban hirdet­nek országos pályázatot. A kezde­ményezők jövedelmük bizonyos hányadának fölajánlásával hoz­zájárulnak a nyertes pályaművek díjazásához. Első alkalommal a fel­hívás olyan kortárs szépirodalmi művek (elbeszélés, regény, dráma) megírását ösztönözte, amelyek té­májukban a rendszerváltozást köz­vetlenül megelőző és az azóta el­telt időszak történéseit dolgozzák fel. A pályázatra százhúsz munka ér­kezett Magyarországról és a kör­nyező magyarlakta területekről. Az ünnepi díjátadásra 2008. már­cius 14-én került sor a Petőfi Iro­dalmi Múzeumban. Az irodalmi pályázat első díját Bányai Tamás Mire minden jóra fordul című regénye kapta, a második díjat Az állomásfőnök megkísértése című regényéért Tompa Z. Mihály újságíró nyerte el. Különdíjban Kállai Vilmos és Dr. Molnár Já­nos részesültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom