Lagzi Gábor: Városok a határon. Wrocław, L’viv és Vilnius multikulturalizmusa a múltban és a jelenben - Universitas Pannonica 31. (Budapest, 2016)

A könyvsorozat címe a Pannon Egyetemhez [Vniversitas Pannonica] köthető szellemi körre utal. E kör tagjai a kez­deményező Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar tudományos sokszínűségét - a filológiától a társada­lomtudományon át a neveléstudományig - kívánják ki­adványokba rendezetten is megjeleníteni. Ugyanakkor a köteteinkben képviselt gondolkodás hatóköre túlterjed karunk határain: az Egyetem egészére, sőt a szőkébb és tágabb Pannóniára egyaránt. A sorozatcím jelzi egyfelől a publikált kutatások révén képviselni kívánt universitas- eszményt, másfelől pedig a kötetekben megjelenő mun­káknak a regionális, az országos és az európai kulturális hagyományokhoz való kötődését. Utal továbbá az egyetemi tudományosság nyitottságára a folytonosan alakulóban lévő világ iránt, szellemi válaszkészségére annak új és régi jelenségeivel, változásaival és kihívásaival kapcsolatban. Mi különbözteti meg a sorozatot a hagyományos egyetemi periodikáktól? Az, hogy választott formája és terjedelme a folyóiratokénál tágabb teret biztosít egy-egy kérdés fel­vetéséhez és megvizsgálásához, megjelenési üteme pedig dinamikusabb a havi egyszeri alkalomnál. Sorozatunk elsősorban a humántudományos kutatások eredményeit tartalmazza karunk sajátosságainak megfelelően. így az antropológia, a nyelvészet, az irodalom-, a kultúra-, a ne­velés-, a színház-, a történet- és a politika-tudomány te­rületéről közöl írásokat. A szerkesztők törekvése a Pannon Egyetem teljes szellemi potenciáljának bemutatása. Reményeink szerint az Olvasó nemcsak a tudományos gon­dolat iránti érdeklődéssel fogja forgatni könyveinket, hanem a tartalom életszerűségének s a kötetek kellemes megjelenésének szóló elégedettséggel is. A sorozatban évente 5-10 kiadvány jelenik meg a Pannon Egyetem és a Gondolat Kiadó együttműködésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom