Lakatos Éva: Kikötőben maradt hajók. Laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája. - Nemzeti téka (Budapest, 2017)

Ez a bibliográfia a 2014-ben elhunyt Lakatos Éva sajtóbib- liográfusi gyűjtőmunkájának „oldalvizén” összeállított anyag. Olyan laptervezetek gyűjteménye, amelyek nem valósultak meg, illetve csak mutatványszám jelent meg belőlük, vagy legfeljebb három példányban láttak napvilágot. A tételek le­írásai a sajtóban megjelent hírek, beharangozok, előfizetési felhívások alapján készültek. A bibliográfia fő célja megmu­tatni (a nem megvalósulás mellett) egyes lapok előéletét, fel­tárni, hogy néhány megvalósult lap milyen forrásból indult, vagy milyen átalakulás után jött létre mégis. Kik és milyen szervezetek, mikor és hol próbálkoztak lapindítással, milyen körülmények akadályozták a megjelenést. A bibliográfia több évtizedes gyűjtőmunka eredménye. Első­sorban az irodalmi, társadalmi, gazdasági, politikai lapok ke­rültek be a gyűjteménybe. Nem képezik részét a bibliográ­fiának a reklám- és hirdetési újságok laptervei. Kiemelt cél a minél teljesebb körű gyűjtés volt, de a lehetőségek és az idő valamelyest korlátot szabott a munkának. A kötet így is érté­kes kor- és kultúrtörténeti csemegékkel szolgál. A gyűjtés - a sajtó alá rendező utód, Herendi László révén - természete­sen folytatódik, különösen a közelmúlt és a mai világ online sajtójára is kiterjesztve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom