Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben. Poétika és teológia II. (Budapest, 2019)

Next