Mikusi Balázs: Pernye András Budapest hangversenytermeiben - Válogatott zenekritikák 1959-1975 (Budapest, 2012)

Pernye András (1928-1980) immár bő három évtizede nincs közöttünk, szemé­lyét azonban egykori zeneakadémiai ta­nítványai körében mindmáig legendák övezik, a Ki mit tud? zsűritagjaként pe­dig a nem kifejezetten zenerajongó nagy- közönség idősebb tagjai is jól emlékez­hetnek rá. A Pernyét életében leginkább híressé - sőt joggal mondhatjuk: hír­hedtté - tevő zenekritikák mindmáig nem váltak hozzáférhetővé új kiadásban, pedig éppen ebben a műfajban tükröző­dik a leggazdagabban a körülrajongott „Pernyus” magával ragadó személyisé­ge: szabad, őszinte csevegő stílusa; óriási műveltséggel párosuló, briliáns asszociá­ciós képessége; a valódi minőséget szinte tisztelettel méltató, a felületes - és eb­ben az értelemben „erkölcstelen” - elő­adót viszont kíméletlen iróniával meg­semmisítő értelmiségi attitűdje. Pernye kritikusi működésének közép­pontjában a Magyar Nemzet (Pernye szavajárása szerint) „hangversenykriti­kusaként” eltöltött mintegy másfél évti­zed áll. Egy hét Budapest hangverseny­termeiben címmel az 1959- november 21-i számban megindított rovata az 1973—74-es koncertévad lezárultáig heti

Next

/
Oldalképek
Tartalom