Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása - Társadalomelmélet - kommunikációtudomány . / A kommunikációkutatás klasszikusai (Budapest, 2010)

Next