Orbán Jolán (szerk.): Jacques Derrida szakmai hitvallása - Iskolakultúra-könyvek 36. (Veszprém, 2009)

Iskolakultúra könyvek: 30. B. Nagy Ágnes - Medve Anna -Szépe György (2006) (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. 31. Géczi János (2006): Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány 32. Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában 33. Medve Anna - Szépe György (2008) (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. 1. Kamarás István (1998): Krisnások Magyarországon 2. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa (1998): A szöveg megközelítései 3. Andor Mihály - Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás 4. Csányi Erzsébet (2000): Világirodalmi kontúr 5. Fóris Ágota (2000) (szerk.): Olasz nyelvi tanulmányok 6. Takács Viola (2000): A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása 7. Szépe György (2001): Nyelvpolitika: múlt és jövő 8. Andor Mihály (2001, szerk.): Romák és oktatás 9. Baska Gabriella - Nagy Mária - Szabolcs Éva (2001): Magyar tanító, 1901 10. Tüske László (2001, szerk.): Muszlim művelődéstörténeti előadások 11. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa (2002): A multimediális szövegek megközelítései 12. Kárpáti Eszter - Szűcs Tibor (2002, szerk.): Nyelv-pedagógia 13. Reisz Terézia - Andor Mihály (2002. szerk.): A cigányság társadalomismerete 14. Fóris Ágota (2002): Szótár és oktatás 15. H. Nagy Péter (2002. szerk.): Ady-értelmezések 16. Kéri Katalin (2002): Nevelésügy a középkori iszlámban 17. Géczi János (2003): Rózsahagyományok 18. Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés megítélése 19. Gelencsér Gábor (2003): Filmolvasókönyv 20. Takács Viola (2003): Baranya megyei tanulók tudás-struktúrája 21. Lajtai L. László (2004): Nemzetkép és iskola, 1777-1888 22. Franyó István (2004): Biológiai műveltségünk 23. Golnhofer Erzsébet (2004): Pedagógiai nézetek Magyarországon, 1945-1948 24. Bárdos Jenő (2004): Nyelvpedagógiai tanulmányok 25. Kamarás István (2005): Olvasásügy 26. Géczi János (2005): Pedagógiai tudásátadás 27. Révay Valéria (2005) (szerk.): Nyelvészeti tanulmányok 28. Pukánszky Béla (2005, 2006): Gyermekszemlélet a 19. században 29. Szépe György­- Medve Anna (2005, 2006, szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.

Next