S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében - Universitas Pannonica 25. (Budapest, 2013)

25 S. HORVÁTH GÉZA Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében A megtestesüléstől a groteszk testig mn ■‚ ¿ u E- -— Z co o OC 2 W 2 ~ ‹ — CL z †

Next