Sárközy Réka (szerk.): Kinek a történelme? Emlékezet, politika (Budapest, 2018)

Trianon, Don-kanyar, holokauszt, 1956 és az azt követő megtorlás. A 20. századi magyar történelem nagy traumái. A múlt olyan ese­ményei, amelyeket máig nem dolgozott fel a társadalom; az emlékezeti munka hiánya rá­nyomja bélyegét mindennapjainkra, tisztázat­lan múltbéli történeteink nyomasztó árnyék­ként vetülnek a jelenre. Sokféle módja lehet a kollektív emlékezet ápolásának, a múlt fel­dolgozásának. A történelem megítélésének és művelésének lehetőségei átalakultak az elmúlt évtizedekben. Egyre inkább elfogadott, hogy a történetírás diskurzus, és nem kizáró­lag a tudományosság szűk keretei között lehet értelmezni, hanem meg lehet jeleníteni, sőt létre lehet hozni történeti narratívát más mé­diumon, kulturális szférában is. A dokumen­tumfilm az egyik lehetséges eszköz ehhez: segíthet megszabadulni a múlt nyomasztó ter­heitől. Ez a könyv azt vizsgálja, hogy az elmúlt harminc év magyar történelmi dokumentum­filmjei milyen szerepet játszottak a magyar nemzeti emlékezeti narratívak megfogalma­zásában, az emlékezeti közösség megterem­tésében, a traumák feldolgozásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom