Steiger Kornél (szerk.): Hieroklész: Kommentár a püthagoreus aranyvershez. A gondviselés - Electa (Budapest, 2018)

Next