Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig (Budapest, 2011)

Next

/
Oldalképek
Tartalom