Szvák Gyula: „Nem lelkendezhetek főállásban” Beszélgetések Oroszországról (Budapest, 2018)

„Engedtessék meg nekem, hogy rész­rehajló legyek és a saját, elsősorban orosz-orientációmat különösen fon­tosnak tartsam, hiszen a Kelet-Európa története iránt lassanként azért meg­nyilvánuló érdeklődés tulajdonkép­pen az ún. Közép-Kelet-Európát érinti, amelyből ily módon éppen Oroszor­szág marad ki." (1979)

Next

/
Oldalképek
Tartalom